SOLTARE Cup 2009
08 January 2009
 
Ngayong Taon ng Mga Pari ay biniyayaan ang ating diyosesis na mag- host ng SOLTARE CUP 2009 na lalahukan ng humigit-kumulang na 180 pari sa ating rehiyon o Ecclesiastical Province of Lipa. Ang mga pari na lalahok sa Sportsfest sa Oktubre 19-22, 2009 ay magmumula sa Arsidiyosesis ng Lipa, Diyosesis ng Lucena, Diyosesis ng Gumaca, Prelatura ng Infanta, Bikaryo Apostoliko ng Calapan, Bikaryo Apostoliko ng San Jose, Occidental Mindoro, at ang atin mismong mga pari dito sa Diyosesis ng Boac. Ang salitang SOLTARE ay pinaikling Southern Luzon Tagalog Region.

Sa kasaysayan ng ating diyosesis ay ngayon lamang tayo magkakabisita ng ganito karaming pari na titigil sa ating diyosesis ng ilang araw. Magkakaroon ng kompetisyon sa basketball, volleyball, badminton, billiard, at dart. Bukod sa Sacred Heart Pastoral Center, magiging pansamantalang tirahan ng mga pari ang ilang lugar dito sa Boac at Mogpog. Ang ilang mga pamilya ay magiging host families para sa iba pang bisitang pari. Ang basketball games ay gaganapin sa Boac Covered Court at Mogpog Covered Court. Ang volleyball games ay gaganapin sa St. Marys College of Marinduque. Ang badminton games ay gaganapin sa Villa Aplaya (dating Villa Carlos Beach Resort sa Ihatub). Ang billiard at dart competition ay gaganapin naman sa Sacred Heart Pastoral Center.

Hindi naman puro laro lang ang magaganap sa malaking pagtitipong ito ng mga pari. Ito rin ay pagkakataon ng kaparian at mga obispo ng buong rehiyon na magdiwang ng Banal na Eukaristiya nang sama-sama ng ilang araw. Maliwanag sa bawat isang pari na ang Banal na Eukaristiya ang pinagmumulan at patunguhan ng buhay Kristiyano. (Lumen Gentium # 11) Sinasabi din sa Presbyterorum Ordinis # 5 na the Eucharist is the beginning, means, and end of the priestly ministry, since all ecclesiastical ministries and works of the apostolate are bound up with the Eucharist and are directed towards it.

Sigurado ring puno ng tawanan at malalim na pagkakaibigan ang magaganap sa SOLTARE CUP 2009. Ang diwa ng pagkakaisa, healthy competition, at pag-uugnayan ng mga pari ay sadyang napakahalaga sa patuloy na paglago sa pagkatao, espirituwalidad at buhay paglilingkod ng mga lingkod ng Diyos. Sa ganitong pagtitipon, nangyayari yong sinasabi sa Pastores Dabo Vobis na It is important that the priest should mould his human personality in such a way that it becomes a bridge and not an obstacle for others in their meeting with Jesus Christ, the Redeemer of man. (PDV # 43) Sa mga pagtitipong kagaya ng SOLTARE CUP 2009, natutulungan ang kaparian na lumago sa kanyang pagkatao, pag-uugali, kabanalan, pagmamalasakit sa kapwa-pari at sa buong Simbahan.

Sa akin pong pakikipag-ugnayan sa ibang mga obispo sa ating bansa, napag-alaman ko na hindi lang pala ang kaparian natin sa ating rehiyon ang nagsasama-sama taun-taon kundi maging ang iba ring mga kaparian sa ibat-ibang rehiyon ng bansa. Sinusuportahan ito ng mga obispo sapagkat nakita ng Simbahan lalo na nga sa liwanag ng dokumentong Pastores Dabo Vobis na ipinalabas ng yumaong Papa Juan Pablo II tungkol sa Formation of Priests in the Circumstances of the Present Day na mahalaga sa mga pari ang patuloy na paghuhubog (ongoing formation) bilang tao (human) sa kabanalan (spiritual), sa kaalaman o karunungan (intellectual), at gawaing paglilingkod (pastoral).

Ang patuloy na paghuhubog o ongoing formation ng bawat pari ay hinihingi mismo ng personal na paglago ng bawat pari. Ang sabi nga  Every life is a constant path towards maturity, a maturity which cannot be attained except by constant formation. (PDV # 70) Ang pagsasama-sama ng mga pari sa SOLTARE CUP 2009 ay napakalaking pagkakataon para madama ng bawat pari ang suporta ng mga kapatid na pari. Pagkakataon din ito sa pagbabahaginan o sharing ng mga karanasan sa buhay paglilingkod sa Simbahan. Makapagpapalakas lalo ng bokasyon ng pari ang ganitong pagtitipon lalo pa sa larangan ng pagdarasal para sa bawat isa.

Nananawagan po ako sa ating mga madre, mga lider-layko at mananampalataya na ipagdasal ang matagumpay na pagdaraos ng SOLTARE CUP 2009 sa ating diyosesis sa Oktubre 19-22. Humihiling din po ako ng tulong na pinansyal o materyal maging mga pagkain, inumin o anumang bagay na kakailanganin sa malaking pagtitipong ito. Sadya pong sinasabi sa dekreto ng Unang Sinodo ng ating diyosesis na ang mga layko ay : maging kaagapay ng mga pari sa usaping moral, at espiritwal; at tumulong sa pinansyal na pangangailangan ng mga pari (# 16). Salamat po sa inyong suporta at mga panalangin para sa mga pari lalo ngayong Taon ng Mga Pari.

 
   
 
 
 
 
 
 
Diocese of Boac dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Boac.
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN