Pagbubuo ng Panibagong Diocesan Pastoral Plan Pagkatapos ng Taon ng mga Pari
08 June 2010
 
Sa pagtatapos ng Taon ng Mga Pari, lalong naging malalim ang pagtatalaga ng sarili ng bawat pari sa buong mundo at maging dito sa ating diyosesis. Napakaganda ng paala-ala ng Santo Papa Benedicto XVI sa kanyang homiliya sa pagtatapos ng Year For Priests  The priest is not a mere office-holder, like those which every society needs in order to carry out certain functions. Instead, he does something which no human being can do of his own power. The priesthood is not simply office but sacrament: God makes use of us poor men in order to be, through us, present to all men and women, and to act on their behalf. Ang pari ang buhay na tanda (sign) ng presensiya ng Diyos sa daigdig.

Sa liwanag ng katotohanang ito, hinihikayat ko ang ating kaparian na panatilihin ang katapatan sa bokasyon o pagtawag ng Diyos at ang paglilingkod sa diwa ng pagmamahal (pastoral charity) sa sambayanan. Napakagandang ang maging konkretong bunga ng Taon ng Mga Pari ay ang pagbabalangkas muli natin ng panibagong Diocesan Pastoral Plan batay sa Unang Sinodo ng ating Diyosesis at huli nating ginawa noong Setyembre 26, 2006. Nagkaroon tayo ng pagtatasa o evaluation ng ating Pandiyosesis na Programang Pastoral noong Setyembre 27, 2008 pagkatapos ng General Reshuffle noong Hunyo 2008. Dahil sa pantatlong taon ang binalangkas na programa at mga gawain ng mga komisyon sa ating diyosesis, marapat lamang na magsama-sama muli tayo para bumuo ng mas napapanahong programang pastoral na magpapatuloy ng ating ginagawa. Ang sabi ni Cardinal Antonio CaƱizares Llovera, pinuno ng Congregation For Worship and Sacraments  Since Christ is at the base of the priesthood, there is no room for mediocrity in a priests life. Dahil si Kristo ang pundasyon ng ating pagkapari, walang puwang dapat ang pagwawalang bahala sa buhay ng pari. Palaging dapat ay may kasigasigan ang paglilingkod ng mga pari. Ang Programang Pastoral ang magsisilbing direksiyon ng ating mga gawain. Kaya, magbabalangkas muli tayo ng ating mga gawain sa ating diyosesis ngayong darating na mga buwan.

Tinatawag ko ang pansin ng Diocesan Pastoral Director at lahat ng mga Direktor ng ibat-ibang Komisyon ng ating Diyosesis na magpulong at magbalangkas ng mga dapat gawin para maging malinaw ang magiging proseso ng ating Diocesan Pastoral Assembly kasama ang ating mga relihiyosa at mga lider-layko ng ibat-ibang parokya. Iminumungkahi ko ring balikan natin ang 2006 Diocesan Pastoral Plan at ang Diocesan Evaluation noong 2008 para makita natin ang dapat pang isaayos, bigyan ng prayoridad at patatatagin na mga programa. Mahalaga rin na lalo pang kilalanin muna ng mga Kura Paroko ang kanilang mga parokyano at ang kanilang kalagayan sa barangay babad upang tunay na maiakma ang anumang programa na gagawin para sa kanila.

Hindi ibig sabihin ng pagbabalangkas muli natin ng panibagong Programang Pastoral para sa diyosesis ay wala tayong naisakatuparan sa nakaraang mga taon. Sa tulong ng Diyos ay napakarami na tayong nagawa sa nakaraang mga taon pero hindi tayo dapat tumigil sa patuloy na pag-unlad ng ating diyosesis at mga parokya. Naparami pa lalo natin ang ating mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK) at napatatag pa lalo natin ang dati ng mga aktibong BPK. Nabigyan ng ibat-ibang paghuhubog ang mga lider-layko, mga kabataan, at mag-asawahan. Naipaabot natin ang ibat-ibang tulong sa mga kapatid nating dukha sa pamamagitan ng pabahay, programang pangkabuhayan at pagpapakain sa mga batang kulang sa timbang sa tulong ng Pondo ng Pinoy. Marami na rin ang naisakatuparan ng iba-t ibang mga Komisyon ng ating diyosesis na hindi ko na ihahanay dito. Nagpapasalamat ako sa kasigasigan ng ating mga pari sa kanilang paglilingkod sa iniatang sa kanilang mga tungkulin.

Sa katapusan ay napakagandang muling banggitin dito ang layunin o objective ng Taon ng Mga Pari para magsilbing paala-ala sa Obispo at sa ating kaparian  The great objective of the Year For Priests was to renew in every priest the awareness and concrete carrying out of their true priestly identity and their specific spirituality in order to again continue the mission in a renewed way. ayon kay Cardinal Claudio Hummes, pinuno o prefect ng Congregation For Clergy. Naniniwala ako sa masaganang biyaya ng Diyos na patuloy Niyang ipagkakaloob sa akin na inyong Obispo at sa ating mga pari para maisakatuparan natin ang misyon na galing rin sa Diyos nang may panibagong sigla.

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Boac dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Boac.
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN