"He has called us with a holy calling, not in virtue of our works but in virtue of his own purpose and the grace which he gave us." (2 Tim. 1:9)
12 July 2011
 
'He has called us with a holy calling, not in virtue of our works but in virtue of his own purpose and the grace which he gave us.' (2 Tim. 1:9) Tunay na nakakapanliit kung tutuusin ang hiwaga ng bawat bokasyon at alam kong kulang na kulang palagi ang kabutihang ginagawa ko kung ihahambing sa napakaraming biyaya na ipinagkakaloob sa akin ng Diyos. Sa kabila ng ganitong damdamin, patuloy kong gagampanan ang atas na tungkulin na ibinigay Niya sa akin. Buo ang aking pananampalataya na kailanman ay di magkukulang ang biyaya ng Diyos.

Bukod sa aking pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng aking dalawampu't-limang taong paglilingkod bilang pari at Obispo, pinasasalamatan ko rin ang mga taong naging instrumento ng Diyos para ako ay maging pari. Inaala-ala ko sa aking mga panalangin lalo na sa taong ito ng aking Silver Jubilee ang arsobispo na naggawad sa akin ng Banal na Orden ng Pagkapari, ang yumaong Arsobispo Mariano G. Gaviola. Natatandaan ko pa ang naging paggabay niya sa akin bilang bagong pari at maging noong ako ay seminarista pa. Pinasasalamatan ko rin ang Kanyang Kabunyian Ricardo J. Cardinal Vidal na gumabay sa akin noong ako ay nasa seminaryo pa sa Arsidiyosesis ng Lipa ng siya ay maglingkod sa Arsidiyosesis bilang Arsobispo simula 1973-1981. Hanggang ngayon ay buong-buo pa rin ang suporta sa akin ng minamahal nating Cardinal Vidal at sa buong Diyosesis ng Boac. Ipinaaabot ko rin ang aking taus-pusong pasasalamat sa Kanyang Kabunyian Gaudencio B. Cardinal Rosales sa kanyang maka-amang paggabay sa akin simula 1993 nang maging Arsobispo siya ng Lipa at hanggang ngayon sa aking paglilingkod bilang Obispo ng Boac. Salamat din kay Arsobispo Ramon C. Arguelles, Obispo Salvador Quizon, Obispo Emilio Z. Marquez at sa iba pang mga Obispo sa Pilipinas lalo na sa mga obispo sa rehiyon, sa mga pari ng Arsidiyosesis ng Lipa, mga madre, mga layko na patuloy na nagdarasal para sa aking paglilingkod bilang pari at obispo.

Higit sa lahat ng mga sumuporta sa akin noong una akong tumugon sa pagtawag ng Panginoon ay ang pagpapasalamat ko lalo sa Diyos ngayon sa buong kaparian, mga madre, mga layko ng Diyosesis ng Boac na patuloy na nagpapalakas sa akin sa aking bokasyon dahilan sa kanilang mga panalangin, sakripisyo, masipag na paglilingkod at pagsuporta sa akin bilang kanilang Obispo. Ipinagmamalaki ko palagi sa ibang mga di taga rito sa Marinduque ang napakagandang karanasan ko sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating diyosesis lalo na ang naranasan kong suporta at magandang samahan natin bilang isang diyosesis. Hindi ko rin matatawaran ang napakaraming mga ordinaryong mananampalataya na patuloy na nagsisikap na itaguyod ang mga programang pastoral ng ating diyosesis lalo na ang pagbubuo at pagpapatatag ng mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK).

Noong ika-16 ng Hunyo taong kasalukuyan ay ginanap ang ikatlong Diocesan Pastoral Assembly sa loob ng aking panunungkulan bilang Obispo ng Diyosesis ng Boac sa Sta. Cruz, Marinduque. Naging sentro ng pangkalahatang pagtitipon na iyon ang malalim na pag-aaral at pagtingin sa tunay na kalagayan ng mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK) ng

 
   
 
 
 
 
 
 
Diocese of Boac dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Boac.
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN