Ika-32 Linggo sa Pangkaraniwang Panahon Mc. 12:38-44 Nobyembre 8, 2015

“Inihulog niya…ang mismong ikabubuhay niya.”Inaanyayahan tayo ng Panginoong Hesus na tumulad sa babaeng balo sa ating Mabuting Balita. Inialay niya nang bukal sa kanyang kalooban ang salaping sana ay kanyang magagamit para sa pang-araw-araw na buhay. Ang pag-aalay na ito ay naging kalugod-lugod kay Hesus. Sa ating buhay, hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit […]

Ika-33 na Linggo sa Pangkaraniwang Panahon Mc. 13:24-32 Nobyembre 15, 2015

“Lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi lilipas ang aking salita”. Walang bagay ang permanente sa mundo. Lahat ng bagay ay lumilipas, kumukupas, naglalaho at nawawala subalit ang Salita ng Diyos ay sa hindi matitibag, mawawasak,  ni maglalaho. Palagi nawa nating ipakita ang ating malalim na pananalig, pag-asa at pagmamahal  sa Diyos sa pamamagitan ng […]

Dakilang Kapistahan ng Paghahari ng Panginoong JesuKristo sa Sanlibutan Jn. 18:33b-37 Nobyembre 22, 2015

Sa pagdiriwang natin ng Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari, kinikilala natin ang ating Panginoong Hesus bilang  Hari ng ating buhay.  Sa pagdarasal natin ng “Ama Namin”, sinasabi nating “Mapasaamin ang Kaharian Mo”. Ipinagdarasal nating ang kalooban ng Diyos ang siyang matupad at hindi ang sa atin. Kung maghahari ang Diyos sa ating buhay, maghahari rin […]

Unang Linggo ng Adbiyento Lc. 21:25-28, 34-36 Nobyembre 29, 2015

Sa ating pagpasok sa Unang Linggo ng Adbiyento, inaanyayahan tayong lahat na maging handa para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang pisikal na paghahanda, kundi maging esperituwal na paghahanda para sa pagdating ng Mesiyas. Sa ating Ebanghelyo, hindi pananakot kundi panawagan para sa lahat, na talikdan ang kasamaan, magbagong buhay,  harapin ang kabutihan […]

Dedication Day ng Parokya ni San Jose Esposo ni Maria, Matagumpay na Idinaos!

Matagumpay at masayang idinaos ang Dedication Day ng Parokya ni San Jose Esposo ni Maria noong ika-25 ng Setyembre, 2015 sa Barangay Dos, Gasan, Marinduque. Ang Dedication o ang Pagtatalaga ng Simbahan ay kabilang sa tinatawag na “4-in-1” Celebration ng nasabing Parokya. Kasama din sa pagdiriwang na ito ang Dispedida Party para kina Reb. Padre […]

MACEC YOUTH SUMAILALIM SA LEADERSHIP TRAINING

Oktubre 23-25, 2015.  Isinagawa ang pinakahihintay na Leadership training Workshop sa Gasan Youth Center, Barangay Uno, Gasan, Marinduque. Ang nasabing training ay dinaluhan ng MACEC Youth Leaders mula sa apatnaputwalong (48) tsapters sa buong Marinduque at sa mga opisyales ng Panglalawigang Tsapter.  Layunin ng training na ito ang mga sumusunod: 1. mas ibayong palakasin ang […]