HERESIYA AT SISMA

Matapos ang ilang taong pagsusulat sa pahayagang ito ng Diyosesis ng Boac, naisipan kong baguhin ang pamagat ng aking kolum. Pareho pa rin halos ang nilalaman, subalit ang paraan ng pagpapahayag ay higit na praktikal at sa aking palagay ay magiging kaakit-akit sa mahilig mag-TSlKAHHHHHHH, hehehe, mag-kuwento pala. Palagay ko’y magiging higit akong malaya sa […]

Kalayaan by Karlo Marquez

Sa tuwing naririnig natin ang mga pangalang Abraham Lincoln, Martin Luther King, Ninoy Aquino, sumasagi sa ating isipan ang salitang “kalayaan”. Tama! Sila ang mga sikat at mga kilalang pigura na may maigting na pagpapahalaga para sa kalayan. Ang kanilang kabayanihan ay isang halimbawa na ang pangsibikong kalayaan ay nangangailangan ng napakalaking pagpupursige at sakripisyo. […]

KUMUNOY by: Letty Leal

Kultura nating mga Pilipino na ang panganay na anak ay may tungkulin sa kanyang mga kapatid kapag namayapa na ang mga magulang. Kaya ako, bilang panganay sa sampung magkakapatid, limang babae at limang lalaki ay siyang naging second parent ng mga kapatid ko. Ako ang sinasanggunian nila ng kanilang mga problema, hinihilingan ng advice at […]

Paliwanag Tungkol sa Deklarasyon "LATAE SENTENTIAE EXCOMMUNICATION" kay Priester SATUR BAR ELIEZAR (Fr. Satur E. Pelaez)

Sa atas ng Lubhang Kgg. Reynaldo G. Evangelista, D.D., Obispo ng Boac, nais naming ipaliwanag ang tunay na kahulugan at epekto ng Deklarasyon “Latae Sententiae Excommunication” kay Priester Satur Bar Eliezar, ang dating si Fr. Satur Pelaez. Subalit bago ang lahat, nais naming bigyang-diin na ang pangyayaring ito ay dumaan sa masusing proseso ng imbestigasyon, […]

ANG MAPAIT NA KAHAPON

Sa maraming pagkakataon, naitatanong ko sa aking sarili kung bakit nagagawa ng tao ang mga kasalanang sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Corinto: “nakikiapid, sumasamba sa diyos-diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, magnanakaw, mga sakim, mapaglasing, mapanglait, o mandaraya” [1 Cor 6:9-10]. Ang turo sa atin sa katekismo na dahil […]