Ang Rosario ni Maria

Buwan ng Oktubre sadyang itinalaga Pagdiriwang natin sa Mahal na Ina Sa Santo Rosaryo na kaloob niya Sa ating simbahan na tatag ng Anak N’ya. Sa paglakbay natin sa Kristyanong buhay Rosaryo ni Maria may kahalagahan Lalo na sa ating buhay kabanalan Sa’ti’y maglalapit kay Hesus na Mahal. Malinaw na ito’y patungkol kay Maria Ngunit […]

Kapangyarihan at Pamumuno

Magkatambal na sangkap sa isang mabuting pamamahala o good governance ang kapangyarihan ay ang kakayahang pakilusin ang tao, maka-impluwensya sa mga desisyon, magbigay ng direksyon na magsusustino sa pananaw ng sambayanan bilang mahalagang katambal ng pamumuno. Ito’y maaaring maging isang pagpapala o sumpa, batay sa kung ano ang pang-unawa at sa kung paano ginagamit ito. […]

Bagong Taon, Bagong Buhay

Minsan ay may nagtaoong na Rabbi sa kanyang mga disipulo: “Paano ninyo malalaman kung matatapos na ang gabi at maguumaga na?” Sumagot ang isa: ‘”Kung maaaninag mo ang isang hayop sa malayo at masasabi mo kung iyon ay tupa o kambing. “Hindi” sagot ng Rabbi. “Ano po ang tamang sagot?” tanong nila, “Kung makikita mo […]