Archives for the ‘Ang Mabuting Balita’ Category

Dakilang Kapistahan ng Kabanal banalanag Katawan at Dugo ni Kristo. Jn 6: 51 – 58 Hunyo 22, 2014

By • Jun 22nd, 2014 • Category: Ang Mabuting Balita

Sabi ng aming propesor sa seminaryo, “kung gusto mong kunin ang puso o simpatiya ng isang tao punan mo muna ang kanyang sikmura”. Maraming pagkakaibigan ang nagsimula sa simpleng panlilibre o pagbibigay ng mga kukutin. Gawain ng mga kalalakihan na i-date at kumain sa labas upang lubusang makuha ang loob ng nililigawan. Madalas tayong pinakakain […]Ika limang Linggo ng Kuwaresma Marso 17, 2013 Jn 8:1 – 11

By • Mar 11th, 2013 • Category: Ang Mabuting Balita

Dinala sa Panginoon ang babaeng nahuli sa aktong nangangalunya upang tanungin siya kung anu ang gagawin sa kanya. Marami ang nawawalan ng mukhang maiharap dahil sa mga masasamang paratang at malisyosong usapin. Maraming mga kababaihan ang ating kinakaladkad at hinuhusgahan kahit hindi natin nahuhuli sa akto ng pangangalunya. Tanungin natin ang ating sarili, dapat ba […]Ika apat na Linggo ng Kuwaresma Marso 10, 2013 Lk 15 1-3. 11- 32

By • Mar 11th, 2013 • Category: Ang Mabuting Balita

Isinalaysay ng Panginoon ang talinhaga tungkol sa alibughang anak. Hindi nalilimitahan ng anumang masamang pangyayari sa buhay ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Sa pagbabalik ng anak, ganun na lamang ang ipinamalas na pagpapatawad ng ama. Ang nakalulungkot, may mga anak na kayang tiisin ang kanilang mga magulang. Tanungin natin ang ating sarili, Gaano […]Ika tatlong Linggo ng Kuwaresma Marso 3, 2013 Lk 13: 1-9

By • Mar 11th, 2013 • Category: Ang Mabuting Balita

Isinalaysay ng Panginoon ang talinhaga tungkol sa puno ng igos. Hindi natin pwedeng maipagyabang na tayo ay masaya sa buhay o malusog sapagkat ang hinahanap lagi sa atin ay ang bunga tulad ng hinahanap sa puno ng igos. Tayo ay nilikha upang magbunga at inaasahan na dapat ay nagbubunga na. Tanungin natin ang ating sarili, […]Ikalawang Linggo ng Kuwaresma Pebrero 24, 2013 Lk 9: 28 – 36

By • Mar 11th, 2013 • Category: Ang Mabuting Balita

Umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin at isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Marami sa ating mga kababayan ang gumagastos ng malalaking halaga upang puntahan ang isang lugar para o dalawin ang mga simbahan o mga sagradong lugar. Minsan ay nadadalaw natin ang malalayong lugar ngunit hindi man lang nakapaglalaan ng panahon sa […]Ika 24 Linggo sa Karaniwang Panahon Mc 8: 27 – 35 Setyembre 16, 2012

By • Oct 17th, 2012 • Category: Ang Mabuting Balita

Habang naglalakad si Hesus kasama ang kanyang mga alagad, tinanong niya sila kung sino siya. May nagsabing siya ay propeta, si Juan Bautista at Mesiyas na anak ng Diyos. Kinakailangan pang matanong ng Panginoon ang tunay na pagkalalala ng mga tao sa Kanya bagaman iba iba ang pagkakilala ng bawat isa. Tanungin natin ang ating […]Ika 23 Linggo sa Karaniwang Panahon Mc 7: 31 – 37 Setyembre 9, 2012

By • Oct 17th, 2012 • Category: Ang Mabuting Balita

Nagpuri ang lahat ng tao sa mabubuting ginawa ng Panginoon, pinagaling niya ang lalaking bingi at pipi. Sa maraming pagkakataon gamit natin ang ating bibig para makipagtalastasan, sa maraming pagkakataon dapat nating banggitin ang mga salitang nakalaan para sa Diyos. Tanungin natin ang ating sarili; anung mga salita ang madalasa ibulalas ng ating labi, mga […]Ika 22 Linggo sa Karaniwang Panahon Mc 7:1-8, 14-15, 21-23 Setyembre 2, 2012

By • Oct 17th, 2012 • Category: Ang Mabuting Balita

Nilinaw ng Panginoon na ang nagpaparumi sa tao ay hindi ang pumapasok sa kanyang bibig bagkus ang mga lumalabas ditong mga salita at damdaming masasama. Madalas nating ikumpara ang ating sarili sa mga kapatid nating dukha at naghihirap bilang mabababa at marurumi. Madalas nating suriin at sinuhin ang anumang pagkain na inihahain kung malinis o […]Ika 21 Linggo sa Karaniwang Panahon Jn 6: 60 – 69 Agosto 26, 2012

By • Oct 17th, 2012 • Category: Ang Mabuting Balita

Dahil na mga salita ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tunay na maraming aral sa ating pananampalataya ang hindi ganuon kadali unawain ng isipan ngunit ito ang katotohanan at dapat sampalatayanan. Maraming katotohanan tungkol sa Diyos ang dapat […]Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon

By • Jul 3rd, 2012 • Category: Ang Mabuting Balita

Marcos 6:30-34 Bumalik ang mga alagad ni Jesus upang magsabi sa kanya ng kanilang mga ginawa at itinuro. Bago pa ito mangyari inaya sila ni Jesus na pumunta sa ilang upang manalangin. Ang panalangin ang pinakamagandang paraan ng kapahingahan. Sa panalangin binibigyang lakas muli tayo upang maipagpatuloy natin ang misyon na iniatas sa atin. Tweet […]