“Ama ko… huwag ang aking kalooban kungdi ang kalooban mo ang mangyari.” (Mat 26:39) [Liham Pastoral Blg. 1 – ikalawang bahagi]

Sa usapin tungkol sa Kalikasan, marami ang nagiging mga katanungan na dulot ng mga sakunang nararanasan sa buong mundo nitong mga nakalipas na panahon (lindol, bagyo, tag-tuyo, taglamig, at iba pa). Pinagsusumikapang tunay ng mga marurunong na bigyang kasagutan ang tanong ng mga tao kung bakit sa panahon natin nangyayari ang mga bagay na ito.  […]

Parochial Youth Camp,Isinagawa sa Parokya ng Tapian

Labo Elementary School, Labo Sta.Cruz,Marinduque- bilang bahagi sa paghuhubog sa mga kabataan ng Parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosaryo. Nagkatipon-tipon ang mga kabataan ng Parokya sa Labo Elementary School noong ika-25-26 ng Oktubre 2015 upang isagawa ang Parochial Youth Camp 2015 na may temang “#KabataanPaMore”.Ito ay dinaluhan ng mga kabataang buhat sa mga […]

Muling pagtatalaga sa Lingkod-pari at paglalagak ng panulukang bato para sa pagpapaayos ng simbahan, sabay na isinagawa

MHCP, Balimbing, Boac – Kasabay ng muling pagtatalaga kay Reb. Padre Milliemar M. Perin bilang Lingkod-pari ng Parokya ni Maria Mapag-ampon sa mga Kristiyano ay inilagak naman ang panulukang bato bilang hudyat ng pormal na pagpapasimula ng pagsasaayos ng simbahan, ika-27 ng Setyembre, 2015. Ang nasabing mga gawain ay pinangunahan ng Obispo ng Diyosesis, Lubhang […]

Yaman at Lakas

Tinitingala nating mga Pilipino ang mga mayaman at at malakas. Maraming mga tao ang handing magsakripisyo at isakripisyo ang pagiging magkamag-anak, magkaibigan, magkababayan, magkapartido, magkaklase o iba, ang sariling paniniidigan at paniniwala at ibang tao dahil lamang sa paghahangap ng yaman o lakas. Ang yaman ay mabuti pati na ang mga ari-arian. Ibig ng Diyos […]

Ika-32 Linggo sa Pangkaraniwang Panahon Mc. 12:38-44 Nobyembre 8, 2015

“Inihulog niya…ang mismong ikabubuhay niya.”Inaanyayahan tayo ng Panginoong Hesus na tumulad sa babaeng balo sa ating Mabuting Balita. Inialay niya nang bukal sa kanyang kalooban ang salaping sana ay kanyang magagamit para sa pang-araw-araw na buhay. Ang pag-aalay na ito ay naging kalugod-lugod kay Hesus. Sa ating buhay, hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit […]

Ika-33 na Linggo sa Pangkaraniwang Panahon Mc. 13:24-32 Nobyembre 15, 2015

“Lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi lilipas ang aking salita”. Walang bagay ang permanente sa mundo. Lahat ng bagay ay lumilipas, kumukupas, naglalaho at nawawala subalit ang Salita ng Diyos ay sa hindi matitibag, mawawasak,  ni maglalaho. Palagi nawa nating ipakita ang ating malalim na pananalig, pag-asa at pagmamahal  sa Diyos sa pamamagitan ng […]

Dakilang Kapistahan ng Paghahari ng Panginoong JesuKristo sa Sanlibutan Jn. 18:33b-37 Nobyembre 22, 2015

Sa pagdiriwang natin ng Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari, kinikilala natin ang ating Panginoong Hesus bilang  Hari ng ating buhay.  Sa pagdarasal natin ng “Ama Namin”, sinasabi nating “Mapasaamin ang Kaharian Mo”. Ipinagdarasal nating ang kalooban ng Diyos ang siyang matupad at hindi ang sa atin. Kung maghahari ang Diyos sa ating buhay, maghahari rin […]