Liham Sirkular Blg. 7 Serye 2008

Oktubre 31, 2008

Minamahal kong mga pari, mga madre, at mga lider layko ng ating diyosesis:

Sumainyo ang kapayapaan!

Sa darating na Nobyembre 2-10 ay isasagawa ang Nobenaryo at Misa parangal sa Patrona ng ating Diyosesis, ang Mahal na Birhen ng Biglang-Awa. Sa ika-11 ng Nobyembre ang kanyang kapistahan. Inaanyayahan ko po kayo na makiisa sa ating pagpaparangal sa ating Ina, ang Mahal na Birhen na sadyang kaagapay natin sa ating paglalakbay bilang “Simbahan ng mga Dukha na may Katarungan, Pag-ibig at Kapayapaan.”

Napapanahon din na maglaan tayo ng lalong taimtim na pananalangin sa mga araw na darating upang huwag maipasa ang panukalang batas laban sa pangangalaga sa buhay o yong tinatawag na HOUSE BILL 5043 o The Reproductive Health, Responsbile Parenthood and Population Development Act of 2008 (RH Bill). Napakalakas po ng puwersa ng pera at mass media para isulong ang batas na ito na makasisira sa buhay at pamilya at sa moralidad ng ating lipunan lalo na sa ating mga kabataan.

Kaya po, sa pagsasangguni ko na rin sa Rektor ng ating Pandiyosesis na Dambana ng Mahal na Birhen ng Biglang-Awa at sa Kura Paroko ng ating Katedral ng Inmaculada Concepcion, ay nagtatakda po ako at nag-aanyaya sa inyo sa FORTY (40)-HOUR EUCHARISTIC DEVOTION sa Nobyembre 6 ng umaga hanggang Nobyembre 7 ng gabi. Sa loob po ng apatnapung (40) oras ay itatanghal natin ang Santisimo Sakramento sa ating Pandiyosesis na Dambana ng Mahal na Birhen ng Biglang-Awa upang hilingin sa ating Panginoong Hesukristo sa tulong din ng Kanyang Mahal na Ina na huwag ipahintulot na maipasa ang Reproductive Health Bill para maging batas sa ating bansa.

Kasabay po nating magsasagawa ng FORTY-HOUR EUCHARISTIC DEVOTION ang iba pang mga diyosesis sa buong Pilipinas para sa natatanging intensiyong ito. Makikipag-ugnay po si Reb. P. Pepito Perilla at si Reb. P. Elino Esplana sa iba pang mga pari, relihiyosa, at mga samahang banal ng iba’t-ibang parokya lalo na ang malalapit sa ating Diocesan Shrine upang maitakda ang mga oras ng pagtatanod at pananalangin ng iba’t-ibang grupo sa Nobyembre 6-7, 2008, araw po ng Huwebes at Biyernes.

Kayo pong lahat ay inaanyayahan ko na makiisa sa napakahalagang pagsasama-sama nating ito sa pananalangin. Malaya po kayong makakapili ng oras na nais ninyong gugulin sa pananalangin sa harap ng Santisimo Sakramento. Lalo pong matutuwa ang Diyos at ang Mahal na Birhen kung marami tayong maglalaan ng panahon sa solemneng pagdarasal kagaya nito.

Ang FORTY-HOUR EUCHARISTIC DEVOTION po na ating gagawin ay sisimulan pagkatapos ng 5:30 ng umagang Misa sa Katedral. Ito ay sa alas siete ng umaga ng Nobyembre 6, 2008 at matatapos kinabukasan, Nobyembre 7 sa ika-11:00 ng gabi. Magkakaroon po tayo ng pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya sa ika-11:00 ng gabi bilang pagtatapos ng ating Forty-Hour Eucharistic Devotion.

Harinawa’y ang panawagan ko pong ito ay inyong mabigyang pahalaga para makamtan natin ang biyayang ating hinihiling sa Diyos. Nawa’y ang ating mga mambabatas ay bigyan ng Espiritu Santo ng kaliwanagan ng kanilang isipan upang maigalang nila ang buhay, pamilya at moralidad ng ating lipunan.

Pagpalain nawa kayong lahat ng Diyos

+ REYNALDO G. EVANGELISTA, D.D.
Obispo ng Boac