ORATIO IMPERATA AD PETENDAM PLUVIAM

LIHAM SIRKULAR BLG. 2

Serye 2010

Marso 8, 2010

ORATIO IMPERATA AD PETENDAM PLUVIAM

(Obligatory Prayer to Request For Rain)

Minamahal na mga Pari, mga Relihiyosa, mga Lider Layko ng ating mga Parokya, mga bumubuo ng mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK), at lahat ng mananampalataya:

Sumainyo nawa ang pagpapala ng Panginoon!

Nararanasan natin ngayon ang matinding init ng panahon. Natuyo na ang mga linang at marami nang pananim lalo na ang palay ang nasira ng matagal na di pag-ulan. Kung pumatak man ang ulan sa ilang lugar ay kapos na kapos ito para sa matinding uhaw ng mga halaman. Marami na ring mga mananampalataya ang nakalapit sa akin para humingi ng panalangin para magkaroon ng ulan.

Dala ng ganitong kalagayan natin ngayon, ipinag-uutos ko po sa lahat na magdasal tayo araw-araw lalo na sa loob ng Banal na Misa ng ipinalabas kong ORATIO IMPERATA (Obligatory/Mandated Prayer) Para Magkaroon ng Ulan. Puwede itong dasalin pagkatapos ng Panalangin Pagkapakinabang at ganoon din sa mga tahanan at sa mga pagtitipon ng ating mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK) at sa mga Kapilya sa mga barangay.

Ang paghiling natin sa Diyos na magkaroon ng ulan ay pakikiisa na rin natin sa iba pang mga kapwa Pilipino sa iba’t-ibang lalawigan na nahihirapan na sa kakulangan ng ulan para sa kanilang mga kabukiran at maging sa “power crisis” o kakulangan ng kuryente dahil lubha nang mababa ang level ng tubig sa mga dams na nagpapatakbo ng mga hydro-electric power plants.

Taglay ang malalim na pananampalataya sa Diyos, patuloy tayong umasa na ipagkakaloob ng Poong Maykapal ang ating kahilingan. Siya ang Diyos na walang hinahangad kundi ang ating kabutihan at kagalingan.

Salamat po sa inyong pagtugon sa Liham Sirkular na ito. Tanggapin ninyo ang aking bendisyon at tunay na pagmamalasakit para sa inyong lahat.

+REYNALDO G. EVANGELISTA, D.D.

Obispo ng Boac