PANAWAGANG TUMULONG SA HAPAG-ASA NGAYONG MIYERKULES NG ABO

LIHAM SIRKULAR Blg. 1
Serye 2010

SA         : LAHAT NG KURA PAROKO AT REKTOR  NG DIYOSESIS

Tungkol: PANAWAGANG TUMULONG SA HAPAG-ASA NGAYONG MIYERKULES NG ABO

Petsa   : Enero 10, 2010

Minamahal kong Reberendo Padre/Monsenyor, mainit na pagbati ng kapayapaan at pagkakaisa!

Ang pagkagutom at malnutrisyon ay mahalagang isaalang-alan ng ating pamayanan. Winika nga ni Papa Benedikto XVI sa natitipong mga pinunong pambansa sa UN Food summit sa Roma noong November 16, 2009, “Ang pagkagutom ang pinakamalala at kongkretong tanda ng kahirapan.” Idinugtong pa niya na ang pinakkabuod ng karapatan ng bawat tao una at higit ay ang karapatan sa sapat, malusog at masustansiyang pagkain na sumusuporta sa karapatang mabuhay nang maayos. Inaanyayahan din niya ang mga simbahan na talunin ang pagkagutom sa planado, responsible at kontroladong paraan upang matulungan ng malawak na sektor ang pagsusumikap na tuluyang alisin ito bilang tanda ng pagkakaisa.

Sa nakalipas na limang taon, isang malalim na suliranin ang pagkagutom at malnutrisyon sa ating Bansa. Sa paunang resulta ng ika-pitong National Survey na isinagawa noong 2008 nakita na tatlo sa bawat sampung batang Pilipino ang gutom at kulang sa nutrisyosn. kulang sila  sa timbang at sukat, naaapektuhan na rin ang kanilang paglaki. Higit pa rito, ang matinding kaso ng kakulangan sa nutrisyon ay lalo pang tumitindi. Ang HAPAG-ASA ay isang programang pang-kalusugan na nakkatuon kay Kristo at paghubog-pagpapahalaga na tumutulong sa mga batang kulang sa nutrisyon sa pamamagitan ng aprubadong programang pagpapakain, gayunin din nagbibigay ito ng pagsasanay-kakayahan sa kanilang mga pamilya na makkapagbibigay ng oportunidad at kabuhayan para sa kanilang mga magulang. Pangako ng HAPAG-ASA ang pagkakaroon ng kaganapan ng buhay sa pamamagitan ng pagpapakain sa katawan at sa pagpapakain pang-espirituwal.

Sa ika-17 ng Pebrero, Miyerkules ng Abo, ipinapakiusap ko sa inyo na manawagan sa ating sambayanang Kristiyano upang tumulong sa pamamagitan ng pagkakaloob mula sa kanilang naitabi bunga ng pangingilin at mga sakripisyo sa Panahon ng Kuwaresma sa HAPAG-ASA Integrated Nutrition Program para sa daang libong nagugutom at kulang sa nutrisyong mga kabataan, humigit-kumulang sa 30,000 ay kabilang sa mga diyosesis na kasapi sa Pondo ng Pinoy. Ang kanila at inyong pagtulong sa HAPAG-ASA ay malayo ang mararating sa ating pagsusumikap upang kalingain ang ating mga nagugutom at kulang sa nutrisyong mga kabataan.

Dahil dito, mangyaring isagawa ang mga sumusunod sa inyong parokya sa mga Misa sa darating na Miyerkules ng Abo:

 1. Basahin ang Liham pastoral sa lahat ng mga misa.
 2. Ipangalat at tipunin ang HAPAG-ASA donation envelopes. Ang mga parokyano ay pakiusapang ibalik ang mga sobre sa pag-aalay sa mga misa ng Miyerkules ng Abo o di kaya nama’y ibalik sa tanggapan ng parokya.
 3. Ipunin/bilangin at ihatid sa tanggapan ng Pondo ng Pinoy o di kaya’y ideposito sa Pondo ng Pinoy HAPAG-ASA bank accounts at ipadala sa pamamagitan ng fax ang deposit slip sa (02) 6327844 upang mabigyan ng resibo.
 4. Current Account Name: Pondo ng Pinoy-Hapag-Asa
 • Metro Bank C/A No.: 175-7175-50963-8
 • China Bank C/A No.: 103-57971-19
 • Banco de Oro C/A No.: 2638-00407-0
 • Security Bank C/A No.: 141-026133-002
 • BPI C/A No.: 3061-0858-22
 1. Aktibong ipahayag ang HAPAG-ASA sa inyong mga parokya.
 2. Iminumungkahi rin na gumamit ng mga larawan, kung mayroon man, ng mga Hapag-Asa kids sa inyong parokya habang binabasa ang Liham Pastoral upang lumikha ng higit pang kaalaman ukol sa programa at magbigay ng higit pang detalye sa “Fast… Feed fund raising campaign.”

Kalakip nito ang Liham Pastoral at mga sobre para sa donasyon. Kung mayroon kayong katanungan, makipag-ugnayan lamang sa HAPAG-ASA Secretariat sa (02) 632-1001 to 03 o sa inyong HAPAG-ASA Diocesan Coordinator,