MATALINONG ANAK

Pasukan na naman! Ang mga estudyante ay abala sa pagpasok at pag-aaral.  Ang mga magulang ay masigasig na nagtatrabaho para sa pag-aaral ng kanilang anak.  Ang hangad ng magulang at mag-aaral ay para magkaroon ng magandang kinabukasan.  Ang kaalaman ay hagdan tungo sa kaganapan ng kanilang pangarap kaya ang magulang at mag-aaral ay nagsusunong ng koronang tinik para makamit ang laurel ng tagumpay.

Paano nga ba magiging matalino at magaling ang nag-aaral?  Magandang basahin ang aklat na “Magaling ang Pinoy!” na nilakha nina Queena N. Lee-Chua, Ma. Isabel Sison-Dionisio at Nerisa C. Fernandez.   Ito ay resulta ng kanilang pagsasaliksik kung bakit may mga mag-aaral sa Marikina at Bulacan Public High Schools ang naging honor students.  Marami sa ibabahagi ko ngayon ay mula sa aklat na ito.

Ang aking pagbabahagi ay nahahati sa tatlo: 1] Ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. 2] Pagkasilang ng sanggol hanggang mag-aral sa paaralan. 3] Ang pag-aaral ng bata sa paaralan. Ito ang mga sinasabi ng ibang tao at ng ibang babasahin:

1.Ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina.

a. Ang nanay ay dapat kumain ng masusustansiyang pagkain lalo’t higit gulay.

b. Ang junk food, alak, sigarilyo, drugs ay nakakasira sa kalusugan ng sanggol na nasa sinapupunan.

c. Ang nanay ay dapat mabigyan ng malusog at masayang kapaligiran.

d. Ang sanggol kahit na nasa sinapupunan ng nanay ay puede ng turuan, paliwananag tungkol sa buhay at basahan ng malulusog na aral at kaalaman.

2.Pagkasilang ng sanggol hanggang mag-aral sa paaralan.

a. Ipagpatuloy ang pagbibigay ng masusustansiyang pagkain sa bata.

b.Ipagpatuloy ang pagturo, pagpapaliwag tungkol sa buhay at basahan ng malulusog na aral at kaalaman.

3.Ang pag-aaral ng bata sa paaralan.

a. Disiplina. – Ang pagalit sa salita at pananakit ay nakasasama sa bata.  Makatutulong ang paliwanagan ang bata sa kahalagahan ng gawain at ugaling mabuti.  Ang hingang ang opininyon at paliwanag ang anak ay nagpapataas ng dignidad ng tao at napapahalagahan ang kanyang karapatan.  Ang magandang halimbawa at gawa ng magulang ay mas makapangyarihan kaysa salita.

b. Suporta ng magulang. – Ibigay ang kailangan ng bata sa kanyang pag-aaral.  Maging bahagi sa pagtuturo at hindi lubusang ipaubaya sa mga guro ang pagtuturo. Tiyaking nagagawa ng anak ang homework.  Kilalanin at tanggapin ang mga kaibigan at kamag-aral sa bahay.  Kumustahin ang kanyang performance, ang pag-lalaro at ang kanyang mga pakikipagkaibigan sa paaralan.

Pero bakit meron din namang mga bata na bulakbol, nanggugulo sa paaralan, pabaya sa pag-aaral at walang pakialam kung meron o walang matutunan?  Sa isang telenovela na si Santino ang bida, may bahagi doon na may isang bata na laging sakit ng ulo ng prinsipal at ng kaniyang magulang.  Sinabi noong bata kay Santino na nagiging pilyo siya dahil sa ganoong paraan nakukuha niya ng pansin ng kanyang magulang.  Ang ipinakikitang paboritismo ng magulang ay nakakasama sa mga anak at ito rin ay humahantong sa power struggle sa loob ng pamilya.

Magandang mailagay sa isip ng isang mag-aaral at pangatawan niya ang pag-aaral para sa kanyang mabuting kinabukasan at pagpapalawak ng kanyang kaalaman.

May kasabihan nga:  Ang karunungan ay kapangyarihan. Ang karunungan ay mas mabuti kaysa kayamanan.  Malapit sa palad ng isang marunong ang kapangyarihan, kayaman at magandang kinabukasan.