Paghuhubog at paghahanda sa Gawain ng Kantor

Ang awit sa mahalagang bahagi ng liturhiya lalung-lalo na sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Ito ay nakatutulong upang ipahayag ang kaisahan ng pananampalataya at pagmamahal ng bawat nakikipagmisa. Nagpapahayg din ito ng iisang damdamin ng kagalakang angkop sa pagdiriwang sa Araw sa Panginoon na kung saan ay isinasangayon ang Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Nakatutulong din ang awit upang higit na maramdaman ang solemnidad ng pagdiriwang. Dahil dito dapat na maging maingat sa paghahanda at pagpili ng mga awit sa mga banal na pagdiriwang lalo na sa Misa. Kinakailangang ang titik at himig ng isang awit ay angkop sa kahalagahan at solemnidad ng pagdiriwang. Higit na sapat na batayan ang pagiging maganda sa pandinig ng isang awitin upang matawag itong angkop sa pagdiriwang at makapasa sa pamantayan ng pagpili ng wastong awitin.

Higit na magiging maayos ang gawain ng isang kantor kung magkakaroon ng tamang paghuhubog at paghahanda sa kanila bilang mga lingkod ng Panginoon. Ito ang isa sa mga bagay na kalimita’y nakakaligtaan ng mga lingkod-pari. Dapat nating isaalang-alang na kung ang awit ay mahalagang bahagi ng mga banal na pagdiriwang gayundin naman ang mga kantor. Dahil dito kinakailangang hubugin din sila upang higit na maging malinaw ang tungkuling kanilang ginagampanan at higit na maging makabuluhan para sa kanila ang paglilingkod sa Simbahan.

Anu-ano ang mga kanakailangan sa isang kantor? Una sa lahat, dapat na ang isang kantor o naghahangad na maging kantor ay mayroong tapat at maigting na pagnanasang makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-awit. Kinakailangang kusang-loob at hindi napipilitan lamang ang isang kantor. Hindi rin angkop na dahil lamang sa pakikisama niya sa barkada o kaya nama’y upang maging kapansin-pansin at sikat sa mga tao. Hindi ayon sa saloobin ng isang lingkod ang ganitong mga bagay.

Ang pagkakaroon ng biyaya ng maayos na tinig ay isa rin sa mga pangunahing hinihingi upang ang isang mananampalataya ay maging aktibong kasapi ng kantor. Hindi naman kinakailangan ang napakagandang tinig, iyong maayos lamang at hindi lumilihis a tamang nota. Ang magandang ugali at mabuting pakikisama sa lahat ay isa rin sa kinakailangang katangian ng isang kantor. Hindi siya namimili ng makakasama o kaya nama’y namimili ng oras at pagdiriwang na aawitan. Dapat siyang magkaroon ng kahandaang umawit sa lahat ng oras na kinakailangan ang kanyang paglilingkod.