Ikalabing dalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. Mk 4, 35 – 41 Hunyo 21, 2009

Dinaluyong ng malalakas na alon ang bangkang sinaksakyan ng Panginoon at ng kanyang mga alagad. Natakot sila kaya ginising nila ang Panginoon na noon ay nahihimbing. Kapag ramdam nating malayo tayo sa Diyos, nakakaramdam talaga tayo ng matinding takot sa buhay at sa maraming bagay. Tanungin natin ang ating sarili? Natatakot ka rin ba? Sa panahon ng matinding takot, tumatawag ka rin ba sa Diyos?