SALAMAT SA DIYOS SA MGA NATATANGING PAGDIRIWANG AT GAWAIN SA ATING DIYOSESIS

Ang buwan ng Mayo 2009 ay natatangi sa kasaysayan ng ating diyosesis. Bukod pa sa dati ng pagdaraos ng mga kapistahan ng anim na parokya, tatlong mahahalagang anibersaryo ang ipinagdiwang nitong buwan ng Mayo. Una na dito ay ang Ika-Limampung (50) Anibersaryo ng Pagkakatatag ng Parokya ni San Jose, Ang Manggagawa sa Napo , Sta. Cruz. Itinatag ang parokyang ito noong Mayo 1, 1959. Ang parokya ay orihinal na binubuo noon ng labimpitong (17) barangay ng silangang Sta. Cruz at limang (5) barangay ng Torrijos. Nabawas na ngayon dito ang ilang barangay ng itatag noong 2000 ang Parokya ng Mahal na Birhen ng Guadalupe sa Matuya-tuya, Torrijos. Matatandaan na noong 1959 ay bahagi pa nang Diyosesis ng Lucena ang buong lalawigan ng Marinduque. Ang Obispo ng Lucena noon na nagtatag ng Parokya ni San Jose , Ang Manggagawa, ay ang yumaong Obispo Alfredo Ma. Obviar na ngayon ay ipinagdarasal natin ang kanyang beatipikasyon dahilan sa kanyang pamumuhay sa kabanalan.

Noong ika-3 ng Mayo ay ipinagdiwang naman ng ating diyosesis ang Ika-Apat na Daang (400) Taon ng Ebanghelisasyon ng Parokya ng Banal na Krus sa Sta. Cruz, Marinduque. Ayon sa kasaysayan, dumating ang mga misyonerong Franciscano sa bayan ng Sta. Cruz noong 1609. Di pa man agad naging parokya ang bayan ng Sta. Cruz kundi tinawag lang munang visita gaya ng ginawa din ng iba pang misyonero sa ibang lugar ng Pilipinas, gayunpaman ay marapat lamang na ipagpasalamat sa Diyos ang biyaya ng paghahasik ng Mabuting Balita ng Panginoon at ang pag-usbong ng pananampalatayang Katoliko sa lugar na iyon apat na siglo na ang nakakaraan. Nakakatuwang ang mga taga-Sta. Cruz ay nagpanibago ng kanilang debosyon sa Banal na Krus ng dalhin sa lahat ng barangay ang Krus at maglaaan sila ng pag-aaral, pananalangin at pagsuporta sa mga programa ng Parokya. Biyaya din ng Quadricentennial Celebration ang pagpapaganda ng simbahan, altar, sound system, patio, bagong palikuran sa patio at marami pang iba. Ang pagdating ng Kanyang Kabunyian Ricardo Cardinal Vidal, Arsobispo ng Cebu at ipinagmamalaki ng ating diyosesis sapagkat siya ay tagarito sa Marinduque, bilang tagapanguna sa Misa Concelebrada noong Mayo 3 ay lalong nagbigay ng natatanging kagalakan sa lahat.

Ang kapistahan naman ni San Jose , Esposo ng Mahal na Birheng Maria noong Mayo 19 sa Gasan ang ikatlong natatanging pagdiriwang para sa ating diyosesis. Gaya ng Sta. Cruz, ang Parokya ni San Jose , Esposo ng Mahal na Birheng Maria sa Gasan ay nagdiriwang din ngayong taong ito 2009 ng Ika-Apat na Daang Taon ng Ebanghelisasyon. Ang malaking Simbahang Katoliko ngayon ng Gasan ay patunay lamang na buhay at lumalago pa rin ang pananampalatayang Katoliko sa lugar na iyon bagama’t may mga ibang sekta na naroroon. Itinuturing kong isang napakalaking biyaya para sa Diyosesis ng Boac at maaari ring sabihing munting himala ang patuloy na pagbubuo ng simbahan sa Gasan. Maging ang mga dumarating na panauhin sa ating diyosesis ay namamangha sa itinayong simbahan. Ang Kanyang Kabunyian Ricardo Cardinal Vidal din ang nanguna sa pagpapasalamat sa Diyos sa Misa Concelebrada na ipinagdiwang noong pista. Dumating din ang Lubhang Kgg. na Obispo ng Lucena, Emilio Z. Marquez at ilang panauhing pari, diyakono, at mga relihiyosa.

Bilang Obispo ng Diyosesis ng Boac, palagi kong dalangin sa Diyos ang patuloy nating paglago sa ating pananampalataya, pagsasakatuparan ng Programang Pastoral ng ating Diyosesis ayon sa mga dekreto ng ating Unang Sinodo, at ang pagsasabuhay ng pag-ibig na siyang tunay na diwa ng ating pagka-Kristiyano. Ang mga pagdiriwang natin sa mga parokya ay patunay lamang na lumalago tayo sa lahat ng larangang ito. Nag-iiwan din ang mga pagdiriwang na ito ng lalong malaking hamon sa bawat-isa sa atin na pagsikapan pa lalo natin na maging malapit tayo sa Diyos at mag-ibayo pa ang ating pagmamalasakit sa iba lalo na sa mga dukha nating mga kapatid sapagkat ito ang hinihingi sa atin ng pananaw ng ating Diyosesis: “Marinduque, Simbahan ng mga Dukha na may Katarungan, Pag-ibig at Kapayapaan.”

Kaalinsabay ng mga natatanging pagdiriwang sa ating Simbahang Lokal ang Pangdiyosesis na Paghuhubog at Pagsasanay sa ating mga Lider Layko na sinimulan noong Mayo 8 at magpapatuloy ng tatlong taon para lalo pa nating palakasin at buuin ang mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK) na siyang main thrust ng ating Programang Pastoral. Salamat sa tulong pinansiyal na galing sa DREIKONIGSAKTION sa Vienna , Austria na sumusuporta sa atin sa gawaing ito. Salamat din sa mga tagapaghubog sa ating mga Lider Layko lalo pa sa mga pari, mga Social Action workers, Marinduque Council for Environmental Concern (MACEC) staff at sa mga participants natin sa programang ito.

Napakabuti ng Diyos para sa ating diyosesis. Lalo pa nating pag-ibayuhin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan, at pagdarasal para sa lalo pang ika-uunlad ng ating sambayanan.

Pagpalain nawa tayong lahat ng Diyos!