FLORES DE MAYO AT SANTACRUZAN

Ilang araw na lamang po at Mayo na, at … Flores de Mayo na naman! Maraming mga mahahalagang bagay ang dapat imulat sa mga mananampalataya – mga bagay na may kaugnayan sa tama at makabuluhang pagdiriwang ng Flores de Mayo. Mahabang panahon na rin namang ginagawa ito ng mga tao, subalit habang tumatagal lumalabo na ang tunay na kahulugan at angkop na pagdiriwang nito. Minsan yanong hirap paliwanagan ng mga tao. Ang gusto’y masusunod ang style nila. Kayo na kaya ang magpari, hehehe! Kung sabagay, higit na marami ang naghihintay ng tamang paliwanag, at handa naman silang sumunod. Ari namang si Father, sa dami ng inaatupag, hindi na makuhang ipaliwanag sa mga tao ang mga bagay na katulad nito. Teka, ano baga ngani ‘yang inagakaabalahan nila? Para ba ‘yan sa pag-unlad ng parokya at pananampalataya nito? Hahaha, naga-tanong laang po!

Una sa lahat, atanungin natin ang ating sarili kung ano baga ngani ang gusto natin: Flores de Mayo baga o Santacruzan, o pareho. Ang Flores de Mayo po ay iba sa Santacruzan, at ang Santacruzan ay iba naman sa Flores de Mayo. Tama lamang na ipagdiwang ang Flores de Mayo sapagkat Mayo. Ang pagtatanghal sa Banal na Krus ay sa panahon ng Kuwaresma o kaya naman ay sa buwan ng Setyembre, petsa katorse (14). Kung sabagay, sa lumang kalendaryo liturhiko ng Simbahan, ang ikatlo ng Mayo ay ipinagdiwang na Pagkakita o Pagkadiskobre ng Krus na Pinagpakuan (diumano) kay Hesus (Finding of the Cross) ni Emperatris Elena, ang nanay ni Emperador Constantino, na siya namang Emperador ng Emperyo Romano mula noong taong 312 AD (kasama si Licinius hanggang 324) hanggang taong 337 AD. Subalit sa pamamagitan ng pagsasa-ayos na ginawa ng Konsilyo Vaticano Ikalawa noong 1965, nilimitahan ang napakaraming pistang ipinagdiriwang sa Simbahan natin. Simple lamang po ang nais kong sabihin: Wag nating apagsamahin ang dalawang magkaibang debosyong ito: Flores kung Flores, at Santacruzan kung Santacruzan.

Ikalawa, ang debosyong Flores de Mayo ay nagsimula sa sentro ng ating pananampalataya sa Europa, sa Italya, samantalang ang Santacruzan ay nagsimula sa Silangang Bahagi ng Mundo (Eastern Catholic Church) na dinala naman sa Roma. Kaya nga ang tawag kay Empiratris Elena ay “Santa Elena”, bagay na hindi kinikilala sa ating mga Katoliko Romano. Kahit mandin itong si Constantino ay inaturing nilang santo. Sa diwa ng Ekumenismo, inagalang naman natin ang kanilang paniniwala, kaya ngani nakapasok ito sa hanay ng mga debosyon ng mga Katoliko Romano.

Agaaralan natin sa bahaging ito ang kasaysayan ng Flores de Mayo para tamang debosyon at pagdiriwang ang ating agaw-in, at hindi kung anu-ano na lamang. Pero bago ko ipaliwanag ang kasaysayan nito, gusto kong liwanaging maigi na ANG FLORES DE MAYO AY DEBOSYON SA MAHAL NA BIRHEN BILANG REYNA NG MGA BULAKLAK SAMANTALANG ANG SANTACRUZAN NAMAN AY DEBOSYON SA BANAL NA KRUS NG PANGINOONG HESUKRISTO. ‘Wag bayang apagsamahin at apagsambugin!

Ayon sa Italianong Heswita na si Annibale Dionisi ang pinakamatandang petsa kung saan naganap ang kahanga-hangang pag-aalay ng mga bulaklak kay Maria ay noong taong 1726. Noong taong 1784 naman naganap ang pag-aalay na ito ng bulakalak kay Maria sa buwan ng Mayo sa siyudad ng Ferrara, Italia. Noong taong 1808 sinimulan na rin itong ipagdiwang sa Switzerland, 1829 sa France, at 1841 naman sa Germany. Lalong umunlad at tumingkad ang debosyong ito kay Maria matapos idiklara ng Santo Papa ang Dogma ng Inmaculada Concepcion noong taong 1854.

Paano naman po nagsimula sa Pilipinas ang Flores de Mayo? Tinatayang noong taong 1867, sumulat si Padre Mariano Sevilla ng isang aklat na may pamagat na “Flores de Maria o Mariquit na bulaclac sa pagninilay-nilay sa Buong Buan ng Mayo”. Sa pamagat pa lamang ay agad nang makikita na ang pag-aalay ng bulaklak kay Maria sa buong buwan ng Mayo ay may kalakip na pagninilay. Sa kabutihang-palad, nagpatuloy ang ganitong debosyon kay Maria sa buong kapuluan. Kung tutuusin, ang Flores de Mayo ay isa pang bersiyon ng Santo Rosaryo, sapagkat ang bawat butil nito ay katumbas ng isang bulaklak na iniaalay kay Maria.

Lumipas ang mga panahon, dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang dating maigting na debosyon ng pag-aalay ng bulaklak kay Maria ay nadagdagan ng “beauty pageant.” Naghalo ang Flores de Maria at ang Santacruzan. Lumabas ang iba pang bagay na higit na nagpalabo sa tunay na kahulugan ng debosyong ito. Ang dating simple at “modest” na damit na ginagamit ng mga dalagang nagpaparada ng mga katangian ng Mahal na Birhen, ay unti –unting “kinulang” ng tela sa parting itaas, hehehe. Tube yata ang tawag dun. Kung sabagay, hinabaan naman ang bahaging hila-hila. Minsan naman ay “spaghetti type” daw ‘yon. Higit na dumami rin ang ilaw ng mga “reyna”, higit na marami kaysa sa imahen ng Mahal na Birheng de los Flores.

Sa panahon ngayon, kailangan nating pagnilayang muli ang debosyon natin sa Flores de Maria o Flores de Mayo. Ang taunang pag-aalay ba natin ng bulaklak kay Maria ay bunsod ng malalim na debosyon sa kanya. Para waring hindi! Bakit ilan lamang ang mga dalaga at matatandang nag-aalay ng bulaklak araw-araw? Bakit mga maliliit na bata na lamang ang natitira? At ang ayos kung minsan … eeh, talaga laang. Naka-short pants, amoy pawis, pagka-iingay at pagka-lilikot sa loob ng Simbahan. Tanong lamang po …. Kalugod-lugod kaya ang mga ganitong bagay sa Mahal na Birhen?

Ibalik po natin ang igting at timyas ng debosyong ito. Simulan ng mga namamahalang hermano, hermana, hermanitos at hermanitas ang tamang katesismo sa mga dumadalo sa Flores de Mayo. Huwag gamitin ang mga kendi at kung anu-ano pang bagay para lamang mahikayat ang mga bata. Humanap ng iba pang paraan upang maging kaakit-akit ang araw-araw na pag-aalay ng mga bulaklak sa Mahal na Birhen. Iangkop ang mga ayos at suot ng mga dalagang kasama sa prusisyon sa huling araw nito. Itampok ang mga titolong angkop sa Mahal na Birhen tulad ng matatagpuan sa Litaniya ng Santo Rosaryo.

Ilan lamang ito sa mga pagsasa-ayos na dapat gawin sa maraming pagdiriwang ng Flores de Mayo sa mga parokya at mga barangay nito. Siyempre pa, hindi pwedeng hindi ito pangungunahan ng mga kura-paroko at mga paring kasama nito sa tulong ng mga Hermanos, Hermanas, Hermanitos, at Hermanitas. Tayo namang mga mananampalatayang katoliko ay huwag pasaway. Hindi lahat ng maganda at kalugod-lugod sa ating mga mata at sariling kagustuhan ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos at sa Mahal na Birhen. Kaya nga, sana’y maging makabuluhan at makahulugan ang debosyon natin sa Mahal na Birheng Maria, ang Reyna ng mga Bulaklak ngayong buwan ng Mayo. Magka-isa tayo at magtulungan sa pagsulong at pag-unlad ng ating pananampalatayang katoliko.

Terrible, napatawa at napasaya ako ng artikulong ito. This early morning, in preparation for our parish Flores dew Mayo, i was looking for trivias to place in our invitation and to made public before the mass during the novena. this is truly informative, thanks for people like you who combines info with humor