Ikalimang Linggo sa Panahon ng Kuwaresma Jn 12: 20 – 33 Marso 29, 2009

Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa panahon ng krisis maraming tao ang nagiging maramot at makasarili dahil sa labis na pagpapahalaga sa sariling pangangailangang mabuhay. Tanungin natin ang ating sarili: Alin nga ba ang mas mahalaga? Ang masaganang buhay sa mundo ngunit salat sa buhay na walang hanggan, o salat sa buhay na ito pero buhay na walang hanggan sa kabila?