Kapistahan ng Santo Niño (Mk 10:13-16) Enero 18, 2009

Sa kultura sa panahon ng ating Panginoon ang mga bata ay itinuturing na mababang uri sa kadahilanang sila at mahihina, ngunit sa pagtingin ni Hesus ang mga taong may kalooban tulad ng sa bata ang siyang makapapasok sa kaharian ng langit. Tanungin natin ang ating sarili: nasaan na ang katangian nating tulad ng sa bata? Nasaan na ang ating kabababaan ng loob; ang kasimplehan at ang pusong madaling magpatawad sa iba?