ANG “HOUSE BILL 5043” o Reproductive Health, Responsible Parenthood and Population Development Act of 2008

Pinakamalaking isyu sa ating bansa at sa Simbahang Katoliko sa Pilipinas ngayong magtatapos ang 2008 ay ang House Bill 5043 o ang Reproductive Health, Responsible Parenthood and Population Development Act of 2008. Isinusulong ito ng mga Kongresista para maisabatas at maipatupad sa buong bansa.

Ano ba ang mga nakapaloob sa HOUSE BILL 5043 at bakit tinututulan ito nating mga Katoliko at maging ng ibang relihiyon na nagmamalasakit sa buhay? Ilan sa mga nasa panukalang batas na ito ay ang sumusunod:

1. Programang pambansa ng kontrasepsiyon at “sterilization” na magtatakda sa mga mag-asawa na gumamit ng mga paraan para di magbuntis ang babae. Ang tubal ligation, vasectomy, at iba pang mga paraan ng family planning ay ibibigay na serbisyo sa mga hospital.

2. Ang sex education para sa Grade 5 hanggang Fourth Year High School kahit walang pahintulot ng mga magulang.

3. Programang pambansa na nagsusulong na ang bawat pamilya ay hinihikayat na mag-anak lamang ng dalawa (2).

4. Isang pinag-ibayong kampanya sa pamamagitan ng media (telebisyon, radio, pahayagan, atbp.) upang itaas ang kamalayan ng publiko sa pangangalaga at pagsusulong ng “reproductive health and rights”.

5. Pagbibigay ng mga may-ari ng pagawaan o employer sa mga magtatrabaho ng libreng reproductive health care services.

Sinasabi ng mga nagsusulong ng panukalang batas na kailangan ito ng ating bansa para maiwasan ang pagkamatay ng mga ina sa kanilang pagbubuntis at panganganak at upang ma-“check” ang tinatawag na “population explotion” o pagdami ng tao lalo na ang mga dukha sa ating bansa na di naman nila kayang masustento

Tinututulan ng buong Simbahang Katoliko ang House Bill 5043 dahil:

1. Mali ang ipinapanukala nitong patakaran o policy na nagsasabing:

“The State upholds and promotes responsible parenthood with choice, birth spacing and respect for life in conformity with universally recognized international human rights.” Kinokontra ng policy na ito ang Section 3, Article XV ng ating Konstitusyon na nagsasabing: “Dapat isanggalang ng Estado ang karapatan ng mga mag-asawa na magpamilya nang naaayon sa kanilang mga pananalig na panrelihiyon at sa mga kinakailangan ng responsableng pagpapamilya.”

Hindi makakapayag ang Simbahan sa policy na binabanggit sa itaas sapagkat sa mga salitang “in conformity with universally recognized international human rights” ay nangangahulugan ito na mapapayagan ang abortion o pagkitil sa buhay ng sanggol sa sinapupunan ng ina dahil ang karapatan ng bata sa tiyan ng isang ina ay di na iginagalang sa ibang bansa at ginawa na nilang ayon sa batas (legal) ang abortion.

2. Ang panukalang batas kung maipasa ay magbibigay (legalize) ng kumpletong pondo sa pagpapaliit ng populasyon (population control) na karamihan ay artificial na dati nang itinuturo ng Simbahan na immoral. Mismong ang World Health Organization (WHO) ang nagpalabas ng siyentipikong pag-aaral na ang mga artificial na pamamaraan ng pagpapaliit ng populasyon ay nakakakanser (carcinogenic) at totoong nakasasama (hazardous) sa kalusugan ng mga kababaihan. Kasama dito ay ang:

a) Hormonal contraceptives, injectable, intrauterine devices (IUD) at iba pang reproductive health service products na gagawing libre ng pamahalaan sa mga pampublikong hospital at klinika o health centers.

b) Tubal ligation

c) Vasectomy

3. Ang panukalang batas ay nag-aatas (obliges) sa lahat ng pampubliko at pribadong pagamutan at mga doctor, nurses, kumadrona at kanilang mga kasamahan na gawing available palagi ang tubal ligation (pagpapatali sa mga babae) at vasectomy (para sa mga lalaki)

4. Ang panukalang batas ay lumalabag sa paggalang sa konsiyensya ng mga doctor, nurses, at kanilang mga kasama na magtakda sa kanilang gawin ang mga serbisyong sa kanilang paniniwala ay imoral.

5. Ang panukalang batas ay magbibigay ng awtoridad sa pagpapatali (ligation) sa mga babae o vasectomy sa mga lalaki na may legal na edad kahit walang pagpayag ang asawa..

6. Ang panukalang batas ay nagpapayo (recommends) na dalawa (2) lamang ang maging anak ng bawat mag-asawa. Walang moral at siyentipikong basehan ang payong ito. Kahit pa hindi ito mandatory o obligatory, hindi dapat ito binabanggit man lang sa panukalang batas.

7. Ang panukalang batas ay unti-unting magbubukas para maging legal ang abortion sa ating bansa sapagkat nakalagay na: a) ang mga health workers o mga hospital ay mamamahala sa post-abortion complications without legal sanctions on those who committed or performed the abortion, which is a punishable crime at b) magbigay ng reproductive health care services sa isang kabataang inabuso at nagbuntis kahit walang pahintulot ang mga magulang.

8. Ang panukalang batas ay nagtatakda ng mandatory productive health education sa mga mag-aaral mula Grade V hanggang Fourth High School. Nakapaloob dito ang reproductive health and sexual rights, reproductive health care services, management of post-abortion complications, achieving desired family size of two children, etc. Ang moral na batas at Konstitusyon ay parehong nagsasabi na ang mga magulang ang pangunahing tagapagturo sa mga anak.

9. Ang panukalang batas ay magpapahintulot din ng non-formal education programs na kasama dito ang reproductive health education, malamang ay upang maging handa o mulat ang mga kabataan sa paggamit ng contraceptives sa pagsapit nila ng pagdadalaga o pagbibinata (reproductive age), may asawa man o wala. Ito ay imoral at hindi ayon sa batas.

May ilan pa pong mga nakapaloob sa panukalang batas na talaga namang hindi masasang-ayunan ng Simbahan dahil sa ito ay imoral at labag sa tinatawag na God-given rights of the human person and the family. Sumulat na po tayo sa ating Kongresista Hon. Carmencita O. Reyes na hindi dapat niya suportahan ang House Bill 5043. Sumagot na po siya sa ating liham at tahasan niyang sinabi na hindi siya susuporta sa panukalang batas na ito.

Tayo po ay patuloy na manalangin na sana ay bigyan ng liwanag ng Espiritu Santo ang ating mga mambabatas na huwag nilang isabatas ang House Bill 5043. Nagsagawa po tayo ng FORTY HOUR EUCHARISTIC DEVOTION para sa intensiyon na ito noong Nobyembre 6-7 sa Pandiyosesis nating Dambana ng Mahal na Birhen ng Biglang-Awa. Hinihikayat ko po kayo na ipaliwang din sa iba ang mga bagay na ito para maunawaan nila ang paninindigan ng Simbahan.

Nawa’y patuloy po tayong makapanindigan sa tama at maipaglaban palagi natin ang pangangalaga sa buhay.

Pagpalain nawa tayo ng Diyos!