Bagong Taon, Bagong Buhay

By • Feb 11th, 2009 • Category: Tilamsik-Diwa

Minsan ay may nagtaoong na Rabbi sa kanyang mga disipulo: “Paano ninyo malalaman kung matatapos na ang gabi at maguumaga na?” Sumagot ang isa: ‘”Kung maaaninag mo ang isang hayop sa malayo at masasabi mo kung iyon ay tupa o kambing. “Hindi” sagot ng Rabbi. “Ano po ang tamang sagot?” tanong nila, “Kung makikita mo ang mukha ng isang babae o lalaki at maituturing mo ang bawat isa bilang iyong kapatid. Kung hmdi mo ito kayang gawin, anumang oras sa buhay mo ay laging gabi.” Ang bagong buhay sa bagong taon ay ang makita tuwina si Jesus sa maningning at nagliliwanag na dignidad ng kapwa tao. Ang bagong buhay ay nakapokus hindi sarili at sa pansariling pangangailangan lamang kundi sa kabutihan at kapakanan ng lahat. Kaya nga ngayong bagong taon hamon sa atin na hanapin at makita si Jesus sa ating kapwa. Ang ating kapwa sa kanyang karangalan ay siyang magsisilbing maningning na bituing gagabay sa atin patungo kay Jesus ang bukal ng Bagong Buhay.

New Year’s Resolution sa Pagsimba. Sa pagtatapos ng aking homiliya noong kapistahan ng Epipaniya, tinanong ko ang mga too, kung may nabuo silang new year’s resolution. At walang sumagot. Kayo ako ang nagmungkahi ng dalawang bagay, man lamang ay sa loob ng Simbahan, kapag nakiki-isa sa mga Banal na Pagdiriwang. Una. magpatay ng cellphone, at ikalawa ay akmamg pananamit sa lalaki, babae, bata man o matanda, kapag nakiki-isa sa mga Banal na Pagdiriwang, lalong-lalo na sa Pagdiriwang ng Banal na Misa. At tinanong kung muli ang mga tao, ok po ba sa inyo ang iminungkahi kong new year’s resolution. Masayang nagpalakpakan ang lahat, ok na ok po. Sana sa lahat ng mga Parokya ito’y maganap.

Tilamsika Naman Tayo! May isang employer sa isang malawak na kompanya na pagsapit ng panahon ng kapaskuhan ay nagpamudmod ng mga regalo sa kanyang mga manggagawa. Sa dami ng mga manggagawa ay kailangang pumila sa pagtanggap ng pamaskong regalo. Ngunit naging magkakaiba ang reaksyon ng mga mangggawa. May nagsasabing maigi rin. May nagsasabing bakit naman trinato kaming parang mga indigents. Masakit pa, sabi noong mula pa sa malayong branch ng kompanya. gumastos pa kami ng mas malaki kaysa sa aming tinanggap na pamaskong regalo. At ang pinakamasakit ay nang matuklasan na ang kanilang mga tinanggap na pamaskong regalo at ikinaltas pala sa kanilang bonus. Tilamsik, tilamsik, ang matilamsikan ay h’wag magngi-ngitngit! Bagong Taon na, Bagong Buhay!

Sa isa pa ring kompanya, ang bagong talagang general manager sa pagsisimula ng kanyang pangangasiwa ay nagsalita sa lahat ng mga empleyado: “Sa lahat ng ayaw ko, ay ang gumagawa ng illegal at kabulukan. Ayaw ko ng mga buwaya sa kompanyang ito. Walang puwang ang mga bulok at buwaya sa kompanyang ito.” Hindi malkapagsalita ang mga empleyado ngunit ang kanilang kalooban ay nagsusumigaw: “Oo, ayaw namin ng buwaya! Ayaw naming madagdagan pa ang malaking buwayang katulad mo.” Tilamsik, tilamsik, ang matilamsikan ay h’wag magngi-ngitngit! Bagong Taon na, Bagong Buhay!

May isang kaharian ng mga ibong Talabong. Ito ay pinamumunuan ng isang matipuno at kinikilang Haring Talabong. Sa pagsisimula ng kanyang paghahari sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan: “Mahal kong kapwa talabong, sa paglilingkod ko sa inyo bilang inyong hari, ibinibigay ko ang aking sarili sa Diyos.” At nagpalakpakan ang mga pakpak ng mga talabong sa katuwaan sa kanilang narinig. Matapos ang palakpak, naghari ang katahimikan. Mayroon isang matapang at rebeldeng talabong na nagsalita: “Haring Talabong, sana nga po ay kunin na kayo ni Lord. Ngunit duda ako kung tatanggapin ka ni Lord.” At lalong naging malakas ang pagpalakpak ng mga talabong. Nagliparan papalayo ang mga talabong at sila’y pumili ng karapat-dapat na Haring Talabong.

Tilamsik, tilamsik, ang matilamsikan ay h’wag magngi-ngitngit! Bagong Taon na, Bagong Buhay!

is
Email this author | All posts by