Ang Ating Misyon sa Taong 2009

By • Feb 11th, 2009 • Category: Uncategorized

Nakita ni Hesus ang napakaraming tao; nahabag siya sa kanila sapagka’t para silang mga tupang walang pastol. At sila’y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, sinabi ng alagad, payaunin na po ninyo ang mga tao para makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Lilima po ang tinapay at dalawa ang isda… Pinaghati-hati niya ang tinapay at isda at ipinamahagi. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Tiriipon ng mga alagad ang lumabis… nakapuno sila ng labingdalawang bakol… Mk. 6:34-44

IIlan sa mga komentaryong ating maririnig sa pagpasok ng taon 2009 na higit na mataas na porsyento ng kahirapan ang mararanasan ng mga tao sa ngayon, bunga ng global crisis., IIlan sa mga ulo ng balita na ating mababasa, mapapakinggan o mapapanood ang lumalaking bilang ng mga nawawalan ng trabaho, ang lumaking bilang ng walang trabaho, at ganon din lumalaking bilang ng mga nagsisipagtapos na walang mapasukang trabaho. Ano na nga ba ang kahihinatnan ng ating buhay? May pag-asa pa kayang naghihintay para sa isang magandang bukas?

Kamakailan lang ating ipinagdiwang ang pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang dakilang tanda ng wagas at di matatawarang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Tunay na ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang pag-ibig; hinidi sa inibig natin ang Diyos kundi tayo ang inibig niya at isinugo ang kanyang bugtong anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito nawa ang maging unang pamantayan ng ating buhay sa panibagong taon na ipinagkaloob sa ating ng Diyos, ang pagyamanin ang biyaya ng pagmamahal sa ating buhay.

Ito ang nilalaman ng ebanghelyo ni San Markos tungkol sa himala ng pagpaparami ng tinapay. Nakita ni Hesus ang napakaraming tao, at siya ay nahabag dahil sila ay lito at lupaypay. Kung kaya nga tinuruan niya sila ng maraming bagay. Mababatid natin na unang binigyan ng pansin ni Hesus ang buhay espirituwal ng mga tao, nang turuan niya ng maraming bagay ang mga ito. Ikalawa, tinugon din ni Hesus ang pangangailangan ng kanilang pangangatawan, ang pagkalam ng kanilang tiyan. Ngunit bunga ng kanilang tahasang pakikinig at pagninilay, ang mga alagad ay kanyang inatasan na magbigay sa kanila ng makakain. Kahit sa kakarampot na pagkain na mayroon sila, nagawa pa rin nila na magbahagi. Tunay na bunga ito ng pagtuturo ni Hesus sa kanila, kaya natutong magbahagi ang bawat naroroon kung ano ang mayroon sila. Sa kahulihan, ito ang naging bunga, nakakain ang lahat at nabusog, at nakaipon pa sila ng labindalawang bakol ng mga natira.

Mga kapatid na misyonero, ito ang ating misyon sa taong ito. Una pakinggan natin ang turo ng ating Panginoong Hesukristo ang atas ng kanyang pagmamahal, pagyamanin natin ang regalo ng kanyang pagibig sa ating buhay. lkalawa, isa tayo sa mga inaasahan niya na maging tagapagbigay ng makakain sa mga nagugutom nating kapatid na lito at lupaypay. Asahan natin, ang lahat ng ito ay magbubunga ng higit na pagpapala na lampas sa ating inaasahan. Halina mga misyonero salubungin nating lahat ang hamon ng taong ito, huwag tayong matakot kasama nating si Hesukristo.

is
Email this author | All posts by

jeffrey dumaual says:

good pm fr ian!!! i m jeffrey dumaual i m getting married on august 8,2010 pwede po ba kau ang mag officiate?
pwede ko po malaman contact no u. ito contact no ko po 09175904772.

anu po mga requirements?

ingat po lagi.

jeffrey dumaual