Quemarlabaro Updates

Boac Marinduque – matapos ang ginanap na pagpupulong noong ika-5 Pebrero, 2010. Napagkasunduan sa pagpupulong na magkakarookn ng isang Pre- Modular Camp sa darating na ika – 5-6 ng Marso 2010 na gaganapin sa Torrijos, Marinduque. Ang Prre-Modular Camp na ito ay para sa mga Committee Chairmen, LOC’s at Staff ng QUEMARLABARO 2010. Isasagawa ito upang maranasan ng mga nasabing magiging kalahok sa Pre- Camp ang Module na gagamitin sa QUEMARLABARO 2010 at upang maisagawa na rin ang ilang pagtatasa sa mga nakahandang gawain para sa QUEMARLABARO Regional Youth Camp sa Darating na ika- 12-16 ng Abril 2010.

Sa darating naman na ika 16-17 ng Marso ay gaganapin ang QUEMARLABARO Regional Meeting sa Parokya ni San Ignacio ng Loyola Torrijos, Marinduque. Inaasahang dadalo ang mga director at mga lider kabataan ng walong diyosesis na kalahok sa nasabing pagtitipon upang pagusapan ag mga preparasyon at gawain ukol ditto at isasagawa rin marahil ang pagbisita sa magiging lugar na pagdarausan ng nasabing pagtitipon. Pagkatapos nnaman ng QUEMARLABARO ay magkakaroon ng Post- QUEMARLABARO Camp sadarating na ika-20 ng Abril 2010.