Mga Pagbabagong ating Inaasahan

Mayroon tayong kasabihan sa wikang banyaga na ganito ang sinasaad: “Nothing is permanent here on earth but change”.
Ang mga pagbabago ay nangyayari bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, bawat buwan at bawat taon.

Sa ating parokya, Parokya ng Inmaculada Conception, makaraan ang halos pitong (7) taon ay isa na namang pagbabago ang naganap nang pormal na italaga ng ating minamahal na Obispo Marcelino Antonio M. Maralit Jr. ang ating bagong Kura Paroko sa katauhan ni Rev. Fr. Eulogio L. Mangui.
Ang pagtatalaga sa ating bagong Lingkod pari ay naganap noon Ika-11 ng buwan ng Oktubre 2015 sa ating katedral sa Ikatlong Banal na Misang pinangunahan ng ating minamahal na Obispo. Kaalinsabay nito ay ginanap din ang paglilipat ng korona sa bagong Hermana ng Santo Rosaryo, Bb. Marichu Jamilla mula sa dating Hermana Gng. Delia Chavez.
Ang pagbabagong ito ay hindi lang sa ating parokya naganap kung hindi gayun din sa iba pang mga parokya sa ating Diyosesis maliban sa Balimbing at sa Buenavista na nanatili muna ang kanilang mga Lingkod pari na sina Rev. Fr. Melliemar M. Perin at Rev. Fr. John Jovel Luna.
Ang mga lingkod ng simbahan tulad ng mga Commissioned Readers, Lectors and Acolytes ay dumalo naman sa mga retiro para sa kanila upang sila ay makapagpanibago ng kanilang pagkakatalaga sa darating na buwan ng Nobyembre taong kasalukuyan.
Sa mga ganitong pagbabago, tayo ay nakadarama ng galak sa ating puso sapagkat tiyak na magdudulot din ito sa bawat isa sa atin ng mga pagbabago sa ating mga kaalaman at sa ating buhay kabanalan.
Naging mayaman na tayo sa mga kaalaman at karanasan sa ating dating Lingkod Pari Rev. Fr. Elino P. Esplana na hindi naging maramot kung hindi ganun na lamang naging kasigasigan sa pagbibigay kaalaman sa kanyang mga nasasakupan tungkol sa paglilingkod sa mga Banal na Pagdiriwang at sa paglilingkod sa altar. Ngayongl may naganap na namang isang pagbabago, naroon ang ating paghihintay na maranasan din ang mga dulot nitong pagbabago sa bawat isang lingkod ng ating Inang Simbahan.