Muling pagtatalaga sa Lingkod-pari at paglalagak ng panulukang bato para sa pagpapaayos ng simbahan, sabay na isinagawa

By • Nov 20th, 2015 • Category: Parish News & Updates

MHCP, Balimbing, Boac – Kasabay ng muling pagtatalaga kay Reb. Padre Milliemar M. Perin bilang Lingkod-pari ng Parokya ni Maria Mapag-ampon sa mga Kristiyano ay inilagak naman ang panulukang bato bilang hudyat ng pormal na pagpapasimula ng pagsasaayos ng simbahan, ika-27 ng Setyembre, 2015.
Ang nasabing mga gawain ay pinangunahan ng Obispo ng Diyosesis, Lubhang Kagalang-galang Marcelino Antonio Maralit Jr.  Kasabay ng pagdiriwang ng Ika-Anim na Taon sa Pagkapari ni Rev. Fr. Millemar M. Perin, muli siyang itinalaga bilang Lingkod Pari ng nasabing Parokya. Matapos magbigay ng Homliya ng Obispo, muling sinariwa ng Lingkod Pari ang kanyang mga pangako at tungkulin sa nasabing Parokya. Pagkatapos ng pagdiriwang ng Banal na Misa ay isinagawa sa harapang ng SImbahan ang Paglalagak ng Panulunkang Bato sa pangunguna pa rin ng mahal na Obispo at ng Lingkod Pari kasama ang myembro ng Parish Pastoral Council sa pangunguna ni Bro. Noel Malangis. John Michael Malapajo