Alingawngaw

By • Nov 20th, 2015 • Category: Munting Aral

Sabi nila “life is an echo. What you send out comes back. What you sow you reap. What you give you get. What you see in others exists in you.” Sabi nga ng iba karma daw ang ibig sabihin niyan pero kung ating pagninilayan lahat ng ginagawa natin at sinasabi nagrereflect sa atin. Kung ano ang ipinakikita natin sa tao (ugali, pakikitungo) yun tayo para sa kanila. Kung ang pinakikita natin ay puro kabutihan ang ibabalik din sa atin ay kabutihan pero kung hindi sa tingin nyo may maganda kayang bagay na babalik sa atin? Kung gusto mo makaranas na ikaw ay mahalin matuto kang magmahal, kung nais mong mapatawad, magpatawad ka. Tayong lahat ay may kakayanang gaawin ito at meron din tayong kakayahang piliin na hindi ito ang gawin Kapagnakakakita tayo ng mga taong mabubuti ang kalooban nagpapaalala sa atin ito na tayo rin mismo ay pwedeng maging katulad nila. Kaya tayo, ano ba ng maspiiliin natin? Mahirap maging mabait pero wala namang masama kung susubukas natin, mas mabuti na yung nagsisiskap kaysa sa hindi. Ikaw, paano mo gustong maalala? Isang taong gumagawa ng kabutihan  o hindi. Kung ano at paano tayo namuhay ay siyang aalingaw-ngaw sa mundong ating ginagalawan. – KD Manguera