Ika 22 Linggo sa Karaniwang Panahon Mt 16: 21 – 27 Agosto 31, 2014

Nakaka inspire ang naging buhay ng mga taong hindi inisip ang sariling kapakanan kundi ang kabutihan para sa iba. Tulad ni Ninoy Aquino at marami pang mga bayani at mga martir, nagbuwis man sila ng buhay pero buhay na buhay sila sa isip at alaala ng nakararami. Tunay na ang nagliligtas ng kanyang buhay ang mawawalan pa nito. Tanungin natin ang ating sarili. Gaano kalaki ang puwang sa puso mo para sa paglilingkod sa kapwa? Handa ka bang maglaan ng sarili para sa iba o sa pananamplataya?