Do not just exist, Live!

lang Segundo na akong nakatitig sa librong binabasa ko nang mabasa ko ang mga salitang “Do not just exist, live”. Napaisip ako at tinanong ko ang aking sarili kung paano ko nga ba ginagawang makabuluhan ang bawat araw na biyaya sa akin ng Diyos o nagiging makabuluhan ba ang bawat umagang nagigising ako at muling nabiyayaang mabuhay upang maglingkod sa kapwa ko.

Alam ko iba’t iba ang maaari nating ipakahulugan sa oras na mabasa natin ang mga salitang ito pero sa aking pananaw ipinaparating ng mga salitang ito na kailangan nating gawing makabuluhan ang buhay sa pagiging mabuti sa ating kapwa. Bakit hindi naman natin ang unahin ang iba bago ang sarili natin. Maano bang tayo muna ang mawalan o magsakripisyo para sa ikagiginhawa ng iba. Alam ko na mahirap talaga itong gawin. Mahirap talikuran o isuko ang bagay na meron tayo upang makinabang ang iba pero kapag nagawa natin ito, ibang klaseng kaligayahan ang ating mararamdaman. Try mo! We should life that focuses on spreading God’s love because that is the way in order to have a meaningful life. Mahirap itong isakatuparan dahil laging nandiyan ang mga pagsubok, kabiguan at takot natin. Sa ganitong mga pagkakataon mas kailangan nating kumapit sa Diyos.Do I really living a meaningful life? Tinatanong ko ang aking sarili kung ganitong buhay ang tinatahak ko, pero isa lang ang sigurado, gusto kong tahakin ang buhay na puno ng pagmamahal at paglilingkod sa Diyos.

Sa buhay natin, maraming beses tayong sinubok, sinusubok at patuloy na susubukin ng Diyos. Mga pagsubok na talagang magbibigay sa atin ng kalituhan at pag-aalinlangan. Sa kabila ng lahat, masasabi ko pa ring “God is good because all throughout my struggles in life, he never leaves me alone. He is always there embracing me and erasing the pains away.

How do we achieve this so called meaningful life? For me, I can do this by being a good teacher, a good servant, and a good daughter. Through teaching, I want to spread God’s Word to my students. I want to be an instrument in spreading his love to them. I want them to trust and have faith in Him and to acknowledge the power of prayer. I also want them to realize that a sincere prayer makes everything possible. I want them to live with humility and charity. I really want to live my life the way God wants me to spend it. I must not only exist, I must live. Through the many experiences that I’ve had in my life, I came to learn two important things: Surrender and Forgiveness.

Being a teacher, I’ve experienced hardships I never thought I could surpass but my faith did not stagger. I surrendered everything to him; my occupation, my friends, my family, my goals and missions in life. I believe in a quotation that “Pray, and let God worry.” In a simple word, it is Faith. It is our best shield against problems and failures.

Forgiveness is I think one of the hardest things to give especially to people who hurt you the most. But I’ve come to realize that keeping hatred and anger in our hearts is meaningless. It will just give us stressful and sleepless nights. My experience in one of the organizations that I’m in really tested the limits of my forgiveness. How can you forgive someone who caused you so much pain? That was my own struggle but I just prayed and asked for his help. Sabi ko, ‘Lord, wag mo pong hayaan na pangunahan ako ng galit dahil alam na kapag nangyari ‘yun, ako din ang masasaktan’. We experience struggles in life in order to grow spiritually and to value the personal relationship that we have. I chose to forgive because I know that it was the wise thing to do. I chose to value the friendship.

Huwag tayong mapagod magpatawad dahil ang Diyos kahit kailan hindi Siya napagod na patawarin tayo sa mga pagkukulang at pagkakasala natin. Pagkatapos ng mga naranasan ko, pakiramdam ko isang bagong buhay ay ibinigay sa akin. Isang bagong ako na mas lumalim ang pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Dun ko naisip na may kaya pa pala akong gawin upang mas lalong makilala ang sarili ko bilang isang naglilingkod sa Diyos at sa aking kapwa. I’ve also learned to forgive myself. Kaya madali akong magpatawad dahil nagawa ko na ring patawarin ang sarili ko. Sabi nga, mahirap kalaban ang sarili. I forgave myself for not being perfect, for having doubts, fears, and insecurities. Since then, with the little steps I take I begin to appreciate and give importance to the things that I do. I keep on loving and appreciating myself each day. I also believe that we could not give what we do not have. Paano natin maibibigay ang pagmamahal at pagpapatawad sa iba kung ang sarili mismo natin ay hindi natin kayang mahalin, tanggapin, at patawarin? Kaya simula noon I quit saying these things. We really need to avoid saying these to ourselves.

Quit saying bad things about yourself.

Quit saying you’re stupid and weak.

Quit saying you’re worthless.

Quit putting negative thoughts in your mind.

Mahiya tayo sa Diyos. Nilikha niya tayong kawangis niya at sa tuwing minamaliit natin ang ating mga sarili, siya mismo ay minamaliit natin.

Take this chance and start saying:

I am good and beautiful.

I am worthy to give love and be loved back.

am positive and optimistic.

Let us accept ourselves for who we are. Let us be positive Christians who would spread God’s love by inspiring and helping others to love and appreciate themselves too. Let us take this chance to change other people’s lives because by doing so, we are not just existing, we are living. Leave a memory and a legacy to every person we meet and interact along the way. Live a meaningful life and a meaningful life means living with the love and teachings of our dear Lord. If we do that, we are a hundred percent sure that it is the best life we could ever have.