Konkretong Tugon ng mga Layko sa Hamon ng Unang Sinodo ng Diyosesis

By • Aug 30th, 2014 • Category: Tilamsik-Diwa

Isang dekada na ang nakalilipas matapos ang Unang Sinodo sa ating Diyosesis ng Boac. Nagiwan ito ng maraming hamon sa ating lahat – Obispo, mga pari, mga relihiyoso at mga layko. At sa nakalipas na sampung taon nakikita natin ang mga patuloy na nagaganap sa ating diyosesis sa pagtugon natin sa mga hamong ito. Isa na rito ang Samahan ni San Juan Maria Vianney. Ang samahang ito ng mga layko ay isa sa mga konkretong pagtugon ninyo sa hamon ng pagsasakatuparan ng ilang mga dekreto ng ating Sinodo lalo na ang Dekreto blg. 19 at 56, na nagsasaad nang: “Maging kaagapay ng mga pari sa usaping moral at espiritwal at tumulong sa pinansiyal na pangangailangan ng mga pari.”

Ang Samahan ay walong taon na mula nang itatag at opisyal na kilalanin noong Agosto 6, 2006 bilang isang Samahang Pangsimbahan ng mga layko sa ating Diyosesis sa pamamagitan ng ating dating Obispo Rey G. Evangelista. Dahil sa kalikasan at misyon ng Samahan kinilala natin itong “praying and sharing community,” “isang komunidad na nananalangin at nagbabahaginan.” Damang-dama ng kaparian ng ating diyosesis ang bunga ng inyong pananalangin para sa aming katatagan, sa walang kapaguran sa ministeryo at sa aming kabanalan. Damang-dama rin ang bunga ng inyong regular na pangakong pinansyal para sa aming iba’t-bang pangangailangan pastoral, pangkalusugan at espritwal. Dahil dito, masasabi at nakikilala rin ang Samahan bilang “komunidad ng mga mabubuting katiwala,” “community of good stewards.” Kayo ay pinagkakatiwalaan ng Diyos ng iba’t-ibang kaloob at pagpapala. Ang mabuting katiwala ay nagbabalik sa Panginoon ng bahagi ng bunga ng mga pagpapalang ipinagkaloob o ipinagkatiwala sa inyo. Ang inyong regular at matapat na paghahandog ng inyong pangako o pledge ay tanda ng isang mabuting katiwala ng Diyos kahit na sa kabila ng ating karukhaan. Ang pagiging mabuting katiwala ay nagiging gawi o estilo ng inyong buhay. Ito ay isang espiritwalidad o landas ng kabanalan na tumatawag sa paglago sa pananampalataya, pagsasabuhay ng Mabuting Balita, at pagsasaayos ng mga prayoridad o pinahahalagahan sa buhay.

Ang paglaot ng Samahan sa aktibo at konkretong paglilingkod bilang kaagapay ng Boac Lingkod-Pari Association ay nagsisilbing inspirasyon sa aming kaparian ng diyosesis upang higit pa naming pagbutihin ang aming buhay at ministeryo ayon sa halimbawa ng kabanalan at epektibong ministeryo ng ating Patron – si San Juan Maria Vianney. Dahil din rito, kaming mga pari ay lubos nagpapasalamat sa bawa’t-isang kaanib ng Samahan. Hangad namin na ang gagawin nating taunang pangkalahatang pagtitipon ay magbunga ng isang masigla at panibagong pagtatalaga sa inyong misyon bilang “praying and sharing community of good stewards,” upang sa pagsapit ng isang dekada ng pagiral ng samahan, dalawang taon mula ngayon, ay marating natin ang ating mga target na bilang ng kasapian. Ito ang panibagong hamon: “Samahan ni San Juan Maria Vianney: Maging Komunidad ng mga tapat at mga mabubuting Katiwala.”