Ika 15 na Linggo sa Karaniwang Panahon Mt. 13: 1 – 9 Huyo 13, 2014

Nagpahayag ang Panginoon ng Talinhaga tunghol sa paghahasik ng binhi na nahulog sa ibat ibang uri ng lupa. Iba iba ang uri ng mga tao at iba iba rin ang kanyang paraan ng pagtanggap ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Tanungin natin ang ating sarili. May antig ba sa puso mo ang salita ng Diyos na ipinapahayag? Nababago ba ang buhay mo ng bawat salita ng Diyos na naririnig mo?