Dakilang Kapistahan ni San Pedro at San Pablo Mt. 16: 13 – 19 Hunyo 29, 2014

Tinanong ng Panginoon ang Kanyang mga alagad kung sino siya sabi ng mga tao. Madalas nating sabihin na kilala natin ang ating sarili ngunit may pagkakilala ang ibang tao tungkol sa atin batay sa kanilang pamantayan. At may natatangi ding pamantayan ang Diyos tungkol sa pagkakilala niya sa atin. Tanungin natin ang ating sarili, kung pagbabatayan ba ang pamantayan ng Diyos, tayo kaya ang kaaya-aya sa paningin ng Diyos?