LAITY FOR LIFE

By • Mar 11th, 2014 • Category: Uncategorized

Ipinagdiriwang ngayon ng Simbahan sa Pilipinas ang Taon ng mga Layko. Ito ay pinasimulan noong ika-24 ng Nobyembre 2013, kaalinsabay ng pagtatapos ng Taon ng Pananampalataya, at magtatapos naman ngayon darating na buwan ng Nobyembre 2014.

Sino ang mga “Layko”?

Ang salitang “Layko” ay tumutukoy sa mga mananampalataya na hindi kabilang sa hanay ng mga inordenang pari at relihiyoso.

Bakit mayroong Taon ng mga Layko?

Ang Taon ng mga Layko ay bahagi ng siyam (9) na taon ng paghahanda sa pagdiriwang ika 500 taon ng Pagpapahayag ng Pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas na magaganap sa taong 2021. Marso 15, 1521 nang dumating dito sa ating bansa ang ekspedisyon na pinangunahan ni Ferdinad Magellan. Katuwang ang mga paring misyonero, tinuruan nila ang mga tao tungkol sa pananampalataya at di nagtagal bininyagan si Haring Humabon na siyang pinuno noon sa Cebu, ang kanyang asawa at 800 pang mga mamamayan. Ang Taon ng mga Layko ang ikalawang taon ng paghahanda sa ika-500 taon ng Pagpapahayag ng Pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas.

Ano ang Tema ng pagdiriwang ng Taon ng mga Layko?

Ang Tema ng pagdiriwang ng Taon ng mga Layko ay “Pilipinong Katolikong Layko: Tinawag upang maging Banal, Isinugo upang maging Bayani.” Ang pagdiriwang ngayong taong ito ay nakatuon sa mga Layko. Sinasabi ng Kapulungan ng mga Obispo sa kanilang Pahayag Pastoral na “mayroong pangangailangan na palakasin ang mga laiko sapagkat ang mga problemang political ay nag-uugat sa pagkakahiwalay ng pananampalatayang ipinapahayag sa aktuwal na pamumuhay at pagkilos ng tao sa araw-araw.” Ngunit sa kabila ng ganitong pagkakahiwalay, pinapuprihan ng mga Obispo ang ang pananampalatayang ipinapahayag lalo’t higit sa panahon ng mga sinapit na kalamidad. Ngayong Taon ng mga Layko, ang mga mananampalataya ay inaanyayahan hindi lamang upang maging banal kundi maging bayani din sa natatanging pamamaraan.

Anu-anong Sektor ng Lipunan ang nais pagtuunan ng pansin ngayong Taon ng mga Layko?

Labindalawang (12) sektor ng lipunan ang nais pag-ukulan ng pansin ngayong taong ito:

1. Non-practicing Catholics

2. Young Professionals

3. Broken Families

4. Homeless & Jobless

5. Homebound & Prisoners

6. Farmers, Fisher folks & Laborers

7. Troubled Friends

8. Government Employees

9. Civic Organizations

10. Public School Teachers

11. Indigenous People

12. Lay Saints and Catholic Filipino Heroes

Anu-anong mga Sakramento ang bibigyang diin upang patingkarin ang papel ng mga Layko?

Ang mga sakramento ng Binyag, Kumpil at Eukaristiya ang mga sakramentong bibigyang-diin ngayong taong ito. Sa Binyag ay bibigyang-diin ang pagiging “Minamahal na anak ng Diyos” ng bawat binyagan at ang paanyaya sa buhay kabanalan. Sa Kumpil ay bibigyang-diin ang pagiging tagapagtanggol ng pananampalataya. Sa kumpil, tinawag tayo upang maging sundalo ni Kristo: bayani ng pananampalataya. Sa Eukaristiya ay bibigyang-diin ang pagbabahagi ng sarili. Kung paanong ibinahagi ni Hesus ang kanyang sarili ganon din inaanyayahan tayong magbahagi ng sarili (blessed, broken and shared).