Ika limang Linggo ng Kuwaresma Marso 17, 2013 Jn 8:1 – 11

Dinala sa Panginoon ang babaeng nahuli sa aktong nangangalunya upang tanungin siya kung anu ang gagawin sa kanya. Marami ang nawawalan ng mukhang maiharap dahil sa mga masasamang paratang at malisyosong usapin. Maraming mga kababaihan ang ating kinakaladkad at hinuhusgahan kahit hindi natin nahuhuli sa akto ng pangangalunya. Tanungin natin ang ating sarili, dapat ba tayong humusga sa ating kapwa? Gaano tayo kabuti para dustahin ang iba?