Ika apat na Linggo ng Kuwaresma Marso 10, 2013 Lk 15 1-3. 11- 32

Isinalaysay ng Panginoon ang talinhaga tungkol sa alibughang anak. Hindi nalilimitahan ng anumang masamang pangyayari sa buhay ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Sa pagbabalik ng anak, ganun na lamang ang ipinamalas na pagpapatawad ng ama. Ang nakalulungkot, may mga anak na kayang tiisin ang kanilang mga magulang. Tanungin natin ang ating sarili, Gaano mo kamahal ang magulang mo? Kaya mo bang tumbasan ng parehong pagmamahal ang pagmamahal nila?