Ika tatlong Linggo ng Kuwaresma Marso 3, 2013 Lk 13: 1-9

Isinalaysay ng Panginoon ang talinhaga tungkol sa puno ng igos. Hindi natin pwedeng maipagyabang na tayo ay masaya sa buhay o malusog sapagkat ang hinahanap lagi sa atin ay ang bunga tulad ng hinahanap sa puno ng igos. Tayo ay nilikha upang magbunga at inaasahan na dapat ay nagbubunga na. Tanungin natin ang ating sarili, Ano na ang mabubuting bagay na masasabi mong ibinunga mo sa kapwa mo?