Ikalawang Linggo ng Kuwaresma Pebrero 24, 2013 Lk 9: 28 – 36

Umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin at isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Marami sa ating mga kababayan ang gumagastos ng malalaking halaga upang puntahan ang isang lugar para o dalawin ang mga simbahan o mga sagradong lugar. Minsan ay nadadalaw natin ang malalayong lugar ngunit hindi man lang nakapaglalaan ng panahon sa mismong tahanan o altar upang makapanalangin ng taimtim. Tanungin natin ang ating sarili; anu nga ba talaga ang hinahanap natin sa mga lugar na yun? Ang talagang makipagniig sa Diyos o busugin ang mga mata ng magagandang nakikita?