SALAMAT SA DIYOS SA MGA BIYAYA PARA SA DIYOSESIS

Sa pagtatapos ng taon 2012, marapat lamang na magpasalamat tayo sa Diyos sa maraming biyaya na ipinagkaloob Niya sa atin at sa patuloy Niyang pagsubaybay sa paglago ng ating diyosesis.

Tampok sa mga nangyari sa taong 2012 ang aking Bisita Pastoral sa mga Parokya ni San Isidro Labrador sa Mogpog noong Marso, sa Parokya ng Mahal na Puso ni Hesus sa Poras noong Abril, sa Parokya ni San Rafael Arkanghel sa Cawit noong Hulyo, sa Parokya ni San Jose, Esposo ng Mahal na Birhen sa Gasan noong Setyembre, sa Parokya ng Mahal na Birhen, Mapag-ampon sa Mga Kristiyano sa Balimbing noon ding Setyembre, at sa Parokya ni San Jose, Manggagawa sa Napo, Sta. Cruz noong Oktubre. Naranasan ko ang buhay na pananampalataya ng mga parokyang ito sa aking pakikipanayam sa mga tao at pagdiriwang ng mga sakramento lalo na ang Banal na Eukaristiya at ang Kumpil. Kitang-kita ko rin ang patuloy na paglago ng mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK) sa mga barangay na siyang pangunahing programang pastoral ng ating diyosesis. Itutuloy ko po ang aking Bisita Pastoral sa iba pang mga parokya.

Isa ring napakalaking biyaya na dumating sa ating diyosesis nitong 2012 ang Marinduque Integrated Nutrition, Education, and Livelihood Project (MARINEL Project) sa pagsuporta ng Risen Savior Missions (RSM) Feed My Starving Children (FMSC), Pondo ng Pinoy at Century Pacific. Bagama’t may feeding program na ang diyosesis sa nakalipas na apat na taon sa tulong ng Pondo ng Pinoy at Assisi Foundation, Inc., sa pamamagitan ng MARINEL Project, tuluyan nang susugpuin ang problema sa malnutrisyon sa buong diyosesis di lamang sa mga bata kundi pati na rin sa mga pregnant at lactating mothers, Senior Citizens at TB patients. Isang komprehensibong programa ang MARINEL Project at ang ating diyosesis ang napiling pilot area o pilot province para tularan din ng iba pang mga probinsya. Sa darating na Pebrero 2-8, 2013, muling babalik sa ating diyosesis sina Mr. Jerry Krosnowski ng Risen Savior Missions, Mr. Mat Muraski ng Feed My Starving Children at mga doktor mula sa Amerika para magsagawa ng Medical Mission sa Provincial Hospital. Humigit-kumulang na dalawang libong pasyente ang makikinabang sa gawaing ito.

Patuloy din dapat nating ipagpasalamat ang pagpasok natin sa Taon ng Pananampalataya noong Oktubre 2012. Isang napakamabiyayang taon ang nilalakaran natin ngayon hanggang sa Nobyembre 24, 2013 para muli nating tuklasin, pagyamanin at palalimin ang ating pananampalataya sa Diyos. Napagkasunduan ng ating kaparian kasama ng inyong lingkod na dalhin sa lahat ng barangay ng ating diyosesis ang Banal na Krus na siyang tanda ng ating pananampalataya sapagkat sa pag-aalay ng Panginoong Hesus ng Kanyang buhay sa krus ay nakamtan natin ang ating kaligtasan. Kasama din sa banal na paglalakbay ang imahen ng Mahal na Birhen ng Biglang-Awa, Patrona ng ating Diyosesis at modelo nating lahat sa pananampalataya upang paalalahanan tayo ng kahalagahan ng biyaya ng pananampalataya sa Diyos sa ating buhay. Sa pilgrimage o paglalakbay ding ito, magkakaroon ng mga panayam at pagbabalik-aral sa katesismo ng ating Simbahan. Inaasahan ko po at ipinagdarasal na sasalubungin natin at bibigyang pahalaga ang Banal na Krus at ang Mahal na Birhen sa ating mga barangay. Sa pagdiriwang ng mga sakramento lalo na ang Kumpisal at Banal na Misa sa mga kapilya ng barangay, inaasahan na makatatanggap ng marami pang biyaya at indulhensiya ang bawat isa ngayong Taon ng Pananampalataya.

Noong ika-19 at ika-20 ng Nobyembre 2012, biniyayaan din ang ating diyosesis ng dalawang bagong pari, sina Reb. Padre Christian San Juan at Reb. Padre Alex Llante. Napakabuti ng Diyos na patuloy na nagkakaloob sa atin ng mga pari na magpapalaganap ng Mabuting Balita, magdiriwang ng mga sakramento, at magpapaalab ng pananampalataya ng sambayanan. Simula po noong dumating ako sa ating diyosesis, taong 2005 ay nakapag-orden na ako ng labing-anim (16) na pari para sa Simbahang Lokal natin dito sa Marinduque. Salamat sa Diyos sa napakaraming biyayang ito. Salamat din po sa inyong patuloy na pagdarasal at pagsuporta sa ating kaparian.

Ngayong tayo ay nasa taong 2013 na, ihanda rin natin ang ating mga sarili at parokya sa pagdiriwang natin ng ika-35 Anibersaryo ng ating diyosesis sa Mayo 10, 2013 at sa ika-10 Taon ng ating Unang Sinodo. Isang hamon muli ito sa atin na patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya bilang isang sambayanan tungo sa ating pinapangarap at pananaw – “Marinduque: Simbahan ng Mga Dukha na May Katarungan, Pag-ibig at Kapayapaan.”

Pagpalain nawa tayo ng Diyos!