Taunang Family Day, ginanap

Ginanap ang taunang Family Day ng mga Kaparian ng Diyosesis at malapit nilang kamag-anak kasama ang pamunuan ng 14 na Pamparokyang Yunit noong ika-31 ng Disyembre 2012 sa ganap na ika-8 hanggang 12 ng tanghali sa Pastoral Center, Boac, Marinduque. Ito ay sinimulan sa isang Misa Concelebrada na pinamunuan ng Mahal na Obispo Rev. Reynaldo G. Evangelista at mga Kaparian na nagtapos sa isang salu-salo.

Sa lahat ng mga kasapi ng Samahan ni San Juan Maria Vianney, na iilan na lamang ang regular na nagbibigay ng kani-kanilang pledges. Sana po ay maging masigasig tayo sa pagbibigay muli ng ating ipinangakong pledges para sa kapakanan ng kaparian ng ating diyosesis. Pagmalasakitan at ipagdasal natin ang ating mga pari na siyang kumakatawan sa ating Panginoon Hesukristo bilang isang katoliko.

Ngayong taon ng pananampalataya sana naman po ay gawin nating isang paraan ng pagmamahal sa Diyos ang maging AKTIBONG kasapi ng Samahan ni San Juan Maria Vianney, Patron ng mga Pari sa Buong Mundo. Palalimin lalo natin ang ating pakikitungo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng patuloy na pagdarasal at pagbibigay.

Sa mga hindi pa kasapi ng samahan, makipagbigay alam po sa inyo inyong Pamparokyang Yunit ng pamunuan.

Sa kasalukuyan ang bilang ng kasapian ng Samahan ay umaabot na sa 9,080 na kasapi.