PAGHUHUBOG AT PAGHAHANDA SA GAWAIN NG SAKRISTAN

Ang mga sakristan ay kabilang din sa mga lingkod ng Panginoon sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya at sa iba pang pagdiriwang na katulad nito. Kaya nga, tulad ng mga lingkod na tinalakay sa mga naunang isyu, kailangan ding bigyan ng angkop na paghuhubog ang mga sakristan upang higit nilang maunawaan ang mahalagang tungkuling kanilang ginagampanan. Kailangang bigyan sila ng paghuhubog tungkol sa mga kilos at galaw sa liturhiya. Gayundin naman, dapat din silang akaying mabuti upang magkaroon sila ng pag-uugali at pagkilos na angkop sa kilos at ugali ng kabataang malapit sa Diyos. Hindi angkop sa isang sakristan ang magaspang at buhaghag na pagkilos sa loob at labas ng Simbahan. Dapat silang kakitaan ng pinong pag-uugali na maaaring tularan ng iba pang kabataan tulad nila. Kung hindi man sila ganap na modelo, man lamang ay hindi sila sakit ng ulo ng mga magulang sa tahanan, o ng kanilang mga guro sa paaralan.

Dapat ding maging magalang at masunurin sa mga nakatatandang lingkod sa dambana ng Panginoon tulad ng mga lektor at akolito ang mga sakristan. Sa katunayan, sila ay nasa ilalim ng pangangalaga ng mga akolito. Ang punong akolito ang pinakamalapit nilang superior na siya namang pinagkakatiwalaan ng lingkod-pari upang sila ay hubugin nang maayos at makatulong sa mga banal na gawain.

Matapos hubugin sa wastong pag-uugali ang mga sakristan dapat din silang tulungan upang higit na mapalawak ang kaalaman tungkol sa pananampalatayang katoliko. Maaari silang turuan tungkol sa kasaysayan ng Simbahan, doktrina at Banal na Kasulatan. Sa ganitong paraan higit na magiging malawak at ganap ang kanilang paghahanda bilang mga lingkod ng Panginoon.