ika-2 taong Anibersaryo ng Pondo ng Pinoy sa Boac

LIHAM SIRKULAR BLG. 4, Serye 2008
15 Hunyo 2008

Minamahal kong mga kapatid na pari:

 

            Pagbati ng Kapayapaan!

 

            Sa darating na ika-28 ng Hunyo 2008 ay ipagdiriwang natin ang IKALAWANG ANIBERSARYO NG PAGKAKATATAG NG PONDO NG PINOY dito sa Diyosesis ng Boac. Ito ay gaganapin sa Boac Covered Court, Boac, Marinduque mula ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon. Ang pagdiriwang na nabanggit ay dadaluhan ng mga opisyales ng Pondo ng Pinoy sa lahat ng parokya sa buong diyosesis, ng mga pari, madre, mga mag-aaral, at mga samahang banal.

 

            Layunin ng pagdiriwang na ito, na lalo pang pag-ibayuhin ang suporta ng buong sambayanan sa PONDO NG PINOY. Ganoon din naman, dapat palakasin natin ang ating pagtuturo o katesismo tungkol sa Pondo ng Pinoy sapagkat kung hindi mulat ang ating mga mananampalataya dito, hindi sila magiging mapagmalasakit at mapagbigay sa kapwa. Mula sa pagkaunawa sa kabanalan ng maliit ngunit malimit na pagbibigay, magiging masigasig sila sa paghuhulog ng kanilang kontribusyon (25 sentimos araw-araw) para sa mas ikapagtatagumpay ng ating mga programa para sa mga dukha dito sa ating Diyosesis ng Boac. Kaya bilang inyong Obispo ay hinihikayat ko kayong lahat na mga pari sa bawat parokya, paaralan, at mga pinaglilingkuran ninyong samahang banal na gawing aktibo ang mga tao sa gawaing ito. Inaasahan ko na ang buong kaparian ay magkakaroon ng malawakang kampanya tungkol sa pakikiisa at suporta sa PONDO NG PINOY sa ating diyosesis sa darating na mga buwan at taon.

 

            Upang maging matagumpay at maayos ang daloy ng ating pagdiriwang, ang ating Diocesan Officers ng PONDO NG PINOY ay nagtakda ng mga gawain para sa buong maghapon at bumuo ng iba’t-ibang komite na tutulong upang maisakatuparan ang lahat ng nakatakdang gawain. Ipinamamanhik ko na mangyari lamang na magkaroon ng mahusay na pagpaplano at malapit na pakikipag-ugnayan ang bawat komite sa ating Diocesan Officers sa pangunguna ni Fr. Edison Lotilla – Diocesan Director ng Pondo ng Pinoy.  Si Gng. Dory Sapunto sa ating Diocesan Social Action Commission ay makatutulong din sa inyo sa pagbibigay ng lahat ng inpormasyon tungkol sa pagdiriwang.

 

             Ang mga Parish Coordinators ng Pondo ng Pinoy at Chairmen ng Promotion, Projects at Collections Committee na malaon ng naitatag sa bawat parokya ay dapat tipunin ng bawat Kura Paroko para sa mga dapat ihanda sa pagtitipon at pagkatapos pa nito.  Kalakip ng Liham Sirkular na ito ay ang sipi ng nakatakdang mga gawain, ang iba’t-ibang komite at ang kanilang mga gampanin.

 

             Umaasa ako sa inyong suporta at konkretong pagkilos hinggil sa bagay na ito. Nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus at ang mapagmahal na paggabay ng Mahal na Birhen ng Biglang-awa, Patrona ng ating Diyosesis, ay laging sumainyo.

 

 

                                                                        + REYNALDO G. EVANGELISTA, D.D.

                                                                                                Obispo ng Boac