Parochial Gathering sa Sta. Cruz

Nagkaroon ng parochial gathering sa kauna-unahang pagkakataon ang Parokya ng Banal na Krus noong ika-4 ng Agosto 2012 sa Old Convent na dinaluhan ng lingkod pari Reb. P. Allan Malapad, pamunuan ng Pamparokyang Yunit at coordinators ng Samahan ni San Juan Ma. Vianney. Pinaliwanag ang kahalagahan ng pagiging kasapi at nagkaroon ng pagreview kung bakit itinatag ang samahan at ang gawain ng mga coordinators sa pagpapalaganap ng kasapian. Samantala, maganda ang naging pamamaraan ng Parokya ni San Jose ang Manggagawa sa Malabon sa pamununo ng lingkod pari Reb P.. Jovin Grimaldo. Nagkaroon sila ng color coding para sa mga kasapi na inactive – red, less active – yellow at active – green na nakapaskil ang mga pangalan sa harap ng simbahan. Nang makita ng mga inactive na kasapi ang kanilang pangalan sa red color ay agad silang pumunta sa ingat-yaman na si Tessie Peregrin at nagpaaktibo agad sila ng kanilang status. Sa ganitong paraan nakalikom agad sila ng P20,000.00 sa loob ng isang buwan at nadagdagan pa sila ng mga kasapi. Nagkaroon din sila ng bagong pamunuan na ang pangulo ay si Bro. Gil Palomares. Sana noong diocesan celebration sa Parokya ng Mahal na Birhen ng Guadalupe ay nangyari ang pagpapaliwanag sa mga kasapi lalo at higit marami ang dumalo upang mas maliwanagan ang lahat sa kahalagahan ng pagiging kasapi at malaman nila ang mga pamamaraan upang mas mapalago ang kanilang Pamparokyang Yunit lalo na ngayon may bago na namang target na ibibigay sa kasapian upang maabot ang 20,000 members sa 2016. Sayang na pagkakataon pero walang naganap na pagpupulong sa diocesan celebration. Napakahirap magrecruit ng members nang hindi naipapaliwanag ng mabuti ang layunin ng samahan at ito sana ay magagawa ng mga coordinators na dumalo, kung sila ay naliwanagan sa pagpupulong na dapat ginanap noon. Ibig ko lang po na magdagdag muli ng isang pagninilay mula sa Holy Hour ni San Juan Ma. Vianney tungkol sa kahalagahan ng pari bilang pahabol sa kanyang kapiyestahan noong ika-4 ng Agosto 2012.

“Kung makakasalubong ko ang isang pari at isang anghel, magpupugay muna ako sa pari bago sa anghel. Ang anghel ay kaibigan ng Diyos ngunit ang pari ang tumatayo sa katauhan ng Panginoon. Hinahalikan ni Santa Teresa ang lupang dinaanan ng isang pari. Kapag nakakita ka ng isang pari, dapat mong sabihin, “Masdan mo siyang naging dahilan ng pagiging anak ko ng Diyos, siyang nagbukas ng langit sa akin noong ako’y binyagan, siyang nagdudulot ng pagkaing nagbibigay-buhay sa aking kaluluwa.” Sa pagsulyap sa simbahan, maaaring sabihin “Ano ang nasa lugar na iyon?” “Ang Katawan ng ating Panginoon.” “Bakit Siya naroroon?” “Sapagkat may pari roon at doon siya nagdiriwang ng Banal na Misa.”

As of August 5, 2012 ang total donation po na natanggap ng samahan ay nasa humigit kumulang sa P5,500.00 at mayroon ng 8,653 bilang ng kasapian.