Magkapuso

By • Jul 3rd, 2012 • Category: Tilamsik-Diwa

Dakila ang awa’t pagmamahal ng Diyos

Na sinasagisag ng Puso ni Hesus

Nag-aalab pa rin kahit binusabos

Ng sala ng tao nitong sansinukob.

Sadyang tayong lahat di mabuting anak

Gayunman, ang Diyos laging may patawad

Handa palagian tayo’y itataas

Madapa man tayo’t, sa sala’y bumagsak.

Bumukal na dugo at tubig na mahal

Sa puso ni Hesus ay tanging nilaan

Tandang walang hanggan ng biyayang banal

Batis at kadluan ng ating kaligtasan.

Kung may puso namang kalinis-linisan

Iyo’y kay Maria, Ina Niyang tunay

Na di nabahiran ng salang orihinal

Kaya yakap lagi nais ng Maykapal.

Magkapuso’y tangi, ugnaya’y dalisay

Malalim, mahigpit at may kaisahan

Ang dalawang pusong kapwa nagmamahal

Na ang hangad sa’tin ay ang kaligtasan.

Magkapusong tunay si Maria at Jesus

Dahil makataong puso ng ating Diyos

Sa sinapupunan ni Maria’y nahubog

Malapit sa puso ng Ina Niyang Irog.

Kaya dapat lamang nililinang natin

Ang pag-uugnayang higit na malalim

Sa ‘ting paglilingkod nang higit na taimtim

Upang tayong lahat magkapuso na rin.