Diocesan Quarterly Meeting, matagumpay

Naging matagumpay ang diocesan quarterly meeting ng Samahan ni San Juan Ma. Vianney na ginanap noong ika-16 ng Hunyo 2012 sa Pastoral Center Boac, Marinduque na dinaluhan ng mga kinatawan sa 13 Pamparokyang Yunit at mga diocesan officers sa pamumuno ng Lubhang Kgg. Reynaldo G. Evangelista. Dumalo sa pagpupulong ang pangulo ng Boac Lingkod Pari Foundation at Lingkod Pari ng Parokya ng Mahal na Birhen ng Guadalupe na si Rev. Fr. Edwin Sager na kung saan tinalakay ang paghahanda para sa Pandiyosesis na pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Ma. Vianney na gaganapin sa Parokya ng Matuyatuya, Torrijos, Marinduque sa ika-5 ng Agosto 2012. Kasama niya ang buong pamunuan ng parokya na nagtutulong-tulong para sa ikatatagumpay ng nasabing selebrasyon. Nailahad na din ang Constitution and By Laws ng samahan at ito ay for ratification sa general assembly meeting sa ika-5 ng Agosto 2012. Inaasahan na mas maraming kasapi ang dadalo sa nasabing pagdiriwang. Magkakaroon din ng Reconition Award sa Top 3 Performer na Pamparokyang Yunit na igagawad din sa nasabing okasyon.

Ngayong nalalapit na ang Kapistahan ni San Juan Ma. Vianney hayaan po nating sa issue ng pulso ngayon ay pagnilayan nating muli ang kahalagahan ng pari ayon sa pagninilay ni San Juan Ma. Vianney mula sa aklat ng Holy Hour.

Sino ba ang pari? Isang tao na kumakatawan sa Panginoon, isang taong daluyan ng kapangyarihan ng Diyos. “Humayo ka,” sabi ng Panginoon sa mga pari, “kung paanong isinugo ako ng Ama, isinugo ko kayo. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ipinagkaloob sa akin. Humayo kayo at ipahayag ang Mabuting Balita sa lahat ng bansa. Ang sinumang nakikinig sa inyo’y nakikinig din sa akin.” Kapag nagpatawad ng kasalanan ang pari, hindi niya sinasabing, “Pinatatawad ka ng Panginoon,” sinasabi niya “Pinapatawad ko ang iyong mga kasalanan.” Sa konsekrasyon, hindi niya sinasabing “Ito ang katawan ng ating Panginoon,” sinasabi niya “Ito ang aking Katawan.”

Kung walang Banal na Orden, hindi natin mararanasan ang pananatili ng Panginoon. Sino ba ang naglagay sa Panginoon sa tabernakulo sa altar? Ang pari. Sino ba ang tumatanggap sa iyong kaluluwa sa pagpasok nito sa bagong buhay sa binyag? Ang pari. Sino ba ang bumubusog sa inyo upang lumakas sa paglalakbay? Ang pari. Sino ba nag maghahanda sa inyo sa harap ng Diyos sa pagdadalisay sa kaluluwa mo sa huling pagkakataon sa pamamagitan ng Dugo ni Kristo? Ang pari- laging ang pari. Sa pagharap sa kamatayan, sino ang magpapanatag ang magdudulot ng kapayapaan sa inyong kaluluwa? Muli, ang pari. Walang biyaya mula sa Panginoon na maalala natin na hindi kasama ang pari.