Ikalawang Anibersaryo ng Pagsapi sa PONDO NG PINOY

LIHAM PASTORAL BLG. 2, SERYE 2008

22 Hunyo 2008

Minamahal kong mga pari, mga madre, mga kasapi ng iba’t-ibang samahang banal at sa buong sambayanan ng Diyos dito sa Diyosesis ng Boac

“Pag ang aking baya’y inabot ng matinding uhaw,
Na halos matuyo ang kanilang lalamunan
Akong si Yahweh ang gagawa ng paraan;
Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya.”
(Is 41:17)

Ang mga pananalitang ito ni Propeta Isaias ang kaagad pumasok sa aking isipan nang mapagtanto ko ang nalalapit na pagdiriwang ng ika-apat na taon ng pagkakatatag ng PONDO NG PINOY ngayong Hunyo 2008 na kung saan ang ating diyosesis ay kasapi. Tunay nga na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa Kanyang bayan. Siya ay maaasahan at tapat sa Kanyang pangako. Ang PONDO NG PINOY ay kongkretong pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malalim na pagmamalasakit sa kapwa at pagmamahal sa Diyos. Ito ay naglalayon na maitanghal ang kabuuang pag-unlad ng tao, sa bahagi ng nagbibigay at ganoon din sa tumatanggap ng tulong upang maiangat sila mula sa kahirapang dulot ng kawalan ng tunay na kaunlaran sa buhay pang-ekonomiya o pinansiyal, kultural, pulitikal at sosyal o panlipunan.

 

Nililikom natin ang PONDO NG PINOY sa pamamagitan ng araw-araw nating  pagbibigay ng 25 sentimos na inihuhulog natin sa alkansiya bilang tanda ng ating pagmamahal sa Diyos at kabutihang loob at pagmamalasakit natin sa ating  kapwa.  Halos hindi na pinapansin ng marami sa atin ang 25 sentimos sapagkat parang wala na itong halaga sa panahon ngayon.  Totoo namang napakaliit na halaga lang nito, pero ayon nga kay Cardinal Gaudencio Rosales, Arsobispo ng Maynila, na siyang nakaisip ng PONDO NG PINOY…. “anumang magaling kahit maliit, basta’t malimit ay patungong langit.” Kung magbibigay lamang ang bawat-isa sa atin ng munting halagang ito araw-araw na maihahambing sa mumo (crumbs) sa hapag kainan natin, napakaraming matutulungan tayo.

 

Sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Lukas – ang talinhaga tungkol kay Dives at Lazaro ang siyang makakatulong sa atin para maunawaan natin ang kahalagahan ng PONDO NG PINOY. Ayon sa Banal na Kasulatan, si Lazaro ay namamalimos ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag kainan ni Dives, ang taong mayaman. Hindi pinansin ni Dives ang nangangailangang si Lazaro kung kayat ng siya’y mamatay ay pinarusahan siya sa impiyerno. Kung si Dives ay nakinig lamang sa mga hinaing ni Lazaro, hindi sana siya naghirap sa apoy ng impiyerno, sapagkat ang mga mumong nalalaglag mula sa kanyang hapag ay sapat na upang matugunan ang pangangailangan ni Lazaro. Ito ang teyolohiya na pinagbatayan ng PONDO NG PINOY. Kahit maliliit na halaga lamang ang ating ibinibigay, kapag pinagsama-sama natin ang mga ito ay malaki ang maitutulong nito sa pangangailangan ng mas nakararami nating mga kapatid na dukha at nangangailangan. Gagawin natin ang maliit ngunit malimit na pagbibigay (25 sentimos) sa DIWA NG PAG-IBIG. Kung walang pag-ibig, walang halaga ang lahat nating ginagawa.  Ang PONDO NG PINOY ay hindi fund raising kundi resulta ng pagkaunawa sa kahagahan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. (Bawal magbigay ang napipilitan lamang!)

 

Dahil na rin sa napakagandang layunin at programa ng PONDO NG PINOY, ang ating Diyosesis ay nakiisa nga sa hangaring ito dalawang taon na ang nakalilipas. Sa darating na ika-28 ng Hunyo 2008, ipagdiriwang natin dito sa Diyosesis ng Boac ang Ikalawang Anibersaryo ng Pagsapi natin sa PONDO NG PINOY bagama’t Ikaapat ng Anibersaryo nito sa Maynila at sa iba pang mga naunang kasaping diyosesis. Ang Pang-diyosesis na pagdiriwang nating ito ay gaganapin sa Boac Covered Court, Boac, Marinduque. Ang mga pari, madre, samahang banal, mga kasapi at pamunuan ng Pondo ng Pinoy mula sa 14 nating parokya ay dadalo sa naturang pagtitipon. Layunin ng pagdiriwang na ito, na lalo pang pag-ibayuhin ang suporta ng buong sambayanan sa PONDO NG PINOY. Ganoon din naman, bilang inyong Obispo, nais ko pong hikayatin lalo kayong lahat na palakasin pa natin ang ating pagtuturo o katesismo tungkol sa Pondo ng Pinoy. Nais kong sa pangunguna ng ating mga bagong destinong pari ay maipaliwanag ang kahulugan ng PONDO NG PINOY sa bawat sambayanan. Naniniwala ako na kung lubos pang mauunawaan ang PONDO NG PINOY ng bawat mananampalataya sa ating diyosesis ay lalong lalaki  ang magiging koleksyon at pangingilak ng maliliit na konstribusyon (25 sentimos) para sa mas nangangailangan at sa  ikapagtatagumpay ng ating mga programa dito sa ating Diyosesis ng Boac.

 

Ito ang ating konkretong pagtugon sa hinihiling ng mga Dekreto ng Kauna-unahang Sinodo ng Diyosesis ng Boac: “Ipagpatuloy at pag-ibayuhin ang mga programang pang-kabuhayan at pabahay para sa mga lubhang mangangailangan; Ipagpatuloy ang paglingap sa mga mahihirap, inaapi at pinagsasamantalahang kasapi ng Sambayanan;” (DSD # 70, 73) Ang pagsapi natin sa PONDO NG PINOY  ay hinihingi mismo ng Sinodo na nagsasabing…. “Magtatag ng isang Foundation na mangingilak at tatanggap ng mga donasyon at siyang magsisilbing daluyan ng tulong para sa mga dukha.” (DSD # 144)  Ang PONDO NG PINOY ay isang paraan upang ating makamit ang pananaw ng ating diyosesis: Marinduque: Simbahan ng mga Dukha na may Katarungan, Pag-ibig at Kapayapaan. Ito rin ang ating magiging pagtugon sa hamon ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa, katulad ng pangakong pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa Kanyang bayan.

 

Sa nakalipas na dalawang taon pa lamang na pagtitipon natin ng 25 sentimos araw-araw, nakalikom na tayo sa buong diyosesis ng halagang  PhP 429,873.86 (ayon sa ulat noong Mayo 26, 2008). Mula sa pinagsama-samang 25 sentimos na ating inihuhulog sa mga alkansiya araw-araw, halos kalahating milyon ang ating natipon. Mula sa halagang nabanggit, nakapagsulit na tayo ng ating kontribusyon na PhP 330, 000.00 bilang kasapi sa PONDO NG PINOY CENTRAL OFFICE sa Maynila. Ganito ang ginagawa ng lahat na kasaping diyosesis sa PONDO NG PINOY. Magugulat po kayo, pero totoo na ang kabuuang natipon ng halaga sa PONDO NG PINOY CENTRAL OFFICE  na pinagsama-sama mula sa lahat na kasaping diyosesis ay mahigit ng 300 MILYON.  Mula sa Central Fund na ito ay mas malaki pa ang ipadadalang tulong sa ating diyosesis kaysa sa natipon natin. Dahil dito, tayo ay nakatanggap na ng paunang puhunan para sa mga programang pangkabuhayan ng mga maliliit nating mga kababayan na nagkakahalaga ng PhP 300,000.00. Ngayong 2008, ang ating Diyosesis ng Boac ay mayroong alokasyon mula sa PONDO NG PINOY CENTRAL OFFICE na halagang PhP 825,179.00 na maaaring gugulin para sa mga pangunahing programa hinggil sa edukasyon, kalusugan, pangkabuhayan, pagpapautang at pabahay.

 

Marami pang biyayang maaari nating tatanggapin, kung tayo lamang ay nakahandang magbigay sa mga nangangailangan. Alalahanin natin ang sinasabi  sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo 25:40, 45: “Sinasabi ko sa inyo: nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa; nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan.”

 

Nawa’y pagpalain kayo ng Diyos, ngayon at kailan man!

 

                                                            + REYNALDO G. EVANGELISTA, D.D.

                                                                                    Obispo ng Boac