Pasko, Simple ngunit the Best!

Dito sa ating bansa sa panahon ng Pasko tayo ay abalang-abala. Naniniwala tayo na tayo ang may the Best Christmas sa buong mundo. Una, may mahaba tayong panahon ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pangalawa, kahit mahirap at hikahos ang buhay, makikita natin na napakaraming tao ang namimili at nagpa-party. Mayaman at dukha ay may kanya-kanyang paraan ng pagdiriwang ng Pasko.

Minimithi lagi natin na ang ating Pasko ay laging the best. Ngunit papaano? Magagawa lang natin iyon kung makikita nating muli kung paano dumating si Jesus. Noong gabing iyon the best child ay nababalot sa isang simpleng lampin; ang best baby ay nahiga sa isang sabsaban ng mga hayop; at ang the best news ay natanggap ng mga dukhang pastol. Lahat ay naging the best, dahil kay Kristo. Pinanibago Niya ang mukha ng mundo sa kasimplehan ng kanyang pagdating. Ito ang pamamaraan Niya na ibalik ang orihinal na larawan ng tao na the best na nilikha ng Diyos.

Ang Pasko ay mananatiling pinakamagandang regalo ng Diyos sa ating lahat. Hangad niya ang lahat ng pinakamabuti sa ating buhay. Kaya nga ipinanganak Siya, upang tayo ay makabahagi sa pinakamabuting buhay sa Kanyang Kaharian. Hangad Niya ang pinakamabuti mula sa atin at sa kalooban natin. Tinuruan Niya tayo ng katotohanan at ipinakita sa atin daan at binigyan tayo ng buhay. Dahil dito, kaya nating maghandog ng the best sa ating Diyos Ama. Ito iyong pinakamabuti mula sa simple ngunit tapat na pamumuhay. Samantalang tayo minsan pa ay nagsasaya sa diwa ng Kapaskuhan, lagi sana tayong mabunsod kung paano ibinigay ni Kristo ang sarili Niya sa atin. Ang pamamaraan ay hindi laging kagila-gilalas at espesyal; kalimitan ito’y humihingi lang ng lakas ng loob at kababang-loob upang maging simple ngunit the best.