Anong Meron?

By • Jan 20th, 2012 • Category: Tinig Layko

Ang pasko ay sumapit tayong lahat ay magsi-awit.

Ito ang paanyaya ng isang awiting pamasko; ang lahat ay magsi-awit. Ano nga ba ang dahilan kung bakit kailangang umawit ang lahat? Anong kasiyahan ang dulot ng pasko para sa atin? Gaano nga ba kasaya ang mga tao tuwing sumasapit ang pasko? Ang lahat nga kaya’y nagagawang magsaya tuwing pasko? Ang mga katanungang ito’y nabuo sa isipan ko ng makita ko ang isang bulag. Tunay ngang nalalapit na ang pasko. Marami ng nakasabit na parol sa mga bahay. Nagliliwanag na ang mga daan dahil sa mga nagniningning at nagsasayawang mga christmas lights. Masayang umaawit ang mga bata sa lansangan. Ang mga bagay na ito’y nagbibigay saya sa paligid, sila’y mga patikim kung gaano kasaya ang pasko. Nakabubusog ng mga mata kung iyong pagmamasdan; at tunay kang mananabik sa pagsapit ng pasko. Ngunit papano na ang isang bulag, siya na hindi nakakikita sa mga magagandang bagay na ito? Ano kaya ang diwa ng pasko para sa kanya? Sa paligid niyang walang kulay at ningning, ano ang kaibahan ng pang karaniwang araw at ng paskong makulay? At ako’y nangarap para sa bulag, sana siya’y makakita.

Sa aking imahinasyon; ang bulag ay nagdarasal sa harap ng altar ng araw ng pasko. Sa kanyang pagdaing sa Diyos, sa wakas ay binigay din sa kanya ang kanyang paningin. At nang imulat niya ang kanyang mata ang nalantad sa kanyang harapan ay ang nakapakong si Hesus. Iyon ay araw ng pasko, unang pasko sa isang bulag, unang araw na siya’y lumuha sa pasasalamat. Hindi lamang dahil sa kanyang paningin, kundi sa katotohanang isinilang ang anak ng Diyos at ipinako sa Krus. Sa isang bulag ang pasko ay ang araw na siya’y na SAKOP ng naPAKOng si Kristo.

Nananabik ang isang bulag kahit hindi niya nakikita ang pagkakaiba ng ordenaryong araw at nang pasko. Nanabik ang isang bulag kahit hindi niya nakikita kung ano ano ang mga handa tuwing pasko. Ang pananampalataya na ang anak ng Diyos ay tunay ngang isinilang. Ito ang paanyaya ng pasko, ang ihanda ang ating pananampalataya. Hindi ang kung ano lamang ang nakikita ng mga mata. Ang umasa na si Kristo ay darating sa ating buhay, at mag-bibigay ng kaligayahang hindi matutumbasan ng kahit ano mang bagay.Bakit ako maghihintay ng kung ano anong bagay? Bakit ko ihahanda ang kung ano ano? Ang pasko ay sumapit, ito ay ang pagsilang ni Hesus; ni hindi natin nakita ang pagsilang na ito, ngunit nanalig tayo kaya’t tayo’y naghihintay ng pasko. Sa pasko marami na namang magtatanong sa iyo, anong meron sa inyo ngayon? Ano ang isasagot mo?