SAMPUNG (10) DAHILAN KUNG BAKIT ISANG MABIYAYANG TAON ANG 2011

Una, AD LIMINA VISIT. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapag-ulat ako sa kalagayan ng ating diyosesis sa Santo Papa Benedicto XVI sa tinatawag na Visita Ad Limina ng mga Obispo sa Roma noong Pebrero – Marso, 2011. Dito ay nagkaroon ako ng pagkakataon na mapuntahan ang iba’t-ibang opisina sa Vatican City kung saan ay tinalakay naming mga Obispo ang pangangailangan ng bawat diyosesis. Noong Oktubre ay tumanggap ako ng liham mula sa Roma na kumikilala sa naging pagsulong ng ating diyosesis.

Ikalawa, 25th SACERDOTAL ANNIVERSARY. Noon pong Hunyo 19, 2011 ay ipinagdiwang ko ang aking ika-25 Anibersaryo ng Pagkapari. Kinikilala ko itong napakalaking biyaya ng Diyos sapagkat naranasan ko lalo ang pagmamahal sa akin ng Diyos sa aking Silver Jubilee. Salamat po sa inyong pakikiisa sa napakahalagang pagdiriwang na ito sa aking pagkapari at pagiging lingkod ninyo ngayon bilang Obispo ng Diyosesis ng Boac.

Ikatlo, DIOCESAN PASTORAL ASSEMBLY. Noon pong Hunyo 16, 2011 ay ginanap natin ang ating ikatlong Diocesan Pastoral Assembly sa panahon ng aking paglilingkod sa Diyosesis. Ang unang pandiyosesis na pagtitipon ay noong 2006 at ang ikalawa ay noong 2008. Sa ginanap na Pastoral Assembly sa Sta. Cruz noong Hunyo ay iniulat ang tunay na kalagayan ng mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK) sa labing-apat (14) na Parokya. Mula sa malalim na pagtingin na iyon ay nagbigay ng mga mungkahi ang Diocesan Pastoral Council at nag-iwan din ng hamon sa lahat ng parokya na magbuo ng Parish Pastoral Plan na ang pangunahing programang tututukan ay ang pagbubuo at pagpapatatag ng mga BPK. Sa ngayon po ay halos kumpleto na ang mga nabuong plano ng bawat parokya.

Ikaapat, CHAIRMAN – CBCP Commission on Vocations at MEMBER of CBCP PERMANENT COUNCIL. Noon pong Hulyo ay muli akong nahalal na Chairman ng Episcopal Commission on Vocations sa Kapulungan ng mga Obispo o CBCP. Kaya po ako ay abala rin ngayon sa pagsasaayos ng gaganaping 23rd National Convention of Directors/Directresses of Vocations sa General Santos City ng Diyosesis ng Marbel sa Abril 16-20, 2012. Bilang Regional Representative naman po sa CBCP Permanent Council sa loob ng dalawang taon, dadalo rin po ako sa maraming mga pagpupulong para sa CBCP bukod pa sa dati nang meetings sa Enero at Hulyo. Dagdag po itong mga responsibilidad sa akin pero alam kong may biyaya ang Diyos para magampanan ko ang mga ito.

Ikalima, FEEDING PROGRAM FOR MALNOURISHED CHILDREN. Tuloy-tuloy po ang ating pagkalinga sa mga bata na kulang sa timbang sa ating diyosesis. Sa tulong po ng Pondo ng Pinoy at Assisi Foundation ay mahigit na isang libo (1,000) ang pinakakain nating bata ngayon sa loob ng anim (6) na buwan at tatagal ito hanggang Marsso 2012. Nais nilang tuluyan nang maalis ang problema ng malnutrition sa ating lalawigan. Isang panibagong biyaya ito sa atin.

Ikaanim, ANNUAL RETREAT NG MGA PARI at MAGANDANG UGNAYAN NG BOAC CLERGY. Napakalaking biyaya para sa atin ang patuloy na paglago sa kabanalan ng ating mga pari. Sa ginanap na Retreat sa Tagaytay noong Setyembre sa tulong ni Bishop Mylo Vergara, naging lalong malalim ang pakikipag-ugnay ng ating mga pari sa Diyos at sa isa’t-isa at tuloy-tuloy ang sipag sa paglilingkod sa sambayanan.

Ikapito, PILGRIMAGE TO HOLY LAND and ROME. Isang espesyal na biyaya para sa akin na makapag-pilgrimage ako sa Israel at sa Roma nitong nakaraang Oktubre 19-30, kasama si Bishop Emilio Z. Marquez ng Diyosesis ng Lucena, anim (6) na pari at mga layko. Lalo kong napalalim ang aking pagpapahalaga sa ating Panginoong Hesus at sa simbahan nang puntahan ko ang mga lugar kung saan Siya isinilang, nangaral, gumawa ng mga himala at nag-alay ng sarili para sa ating kaligtasan. Nakakatuwang gunitain hanggang ngayon ang Holy Land Pilgrimage na yon at pasalamatan ang Diyos sa Kanyang pagkakatawang-tao para sa atin.

Ikawalo, ORDINATION NINA REV. FR. RODOLFO ARIAS, JR. at REV. FR. WILFREDO MAGCAMIT, JR. Dalawa na namang pari ang napadagdag sa ating diyosesis sa katauhan nina Fr. Joedy at Fr. Pido o Fr. Jun-jun. Inordenan ko si Fr. Joedy noong June 7, 2011 sa Parokya ng Banal na Krus sa Sta. Cruz at si Fr. Jun-jun noong Nobyembre 30, 2011 sa Parokya ng Mahal na Birhen, Mapag-ampon sa mga Kristiyano sa Balimbing, Boac. Ang biyaya ng pagkapari ay tanging biyaya palagi hindi lamang sa tumanggap nito kundi lalo’t-higit sa buong Simbahan. Napakaraming mga tao ang mapaglilingkuran ng pari at mailalapit sa Diyos sa buo niyang buhay. Ipagdasal natin palagi ang lahat ng ating mga pari upang makapaglingkod ang bawat isa na may kabanalan.

Ikasiyam, PAGSASAAYOS NG SIMBAHAN SA MALABON AT KUMBENTO SA BALIMBING. Anong buti ng Diyos at unti-unti nating naiayos ang ating mga simbahan at kumbento sa buong diyosesis sa nakalipas na mga taon. Bago na ang kumbento sa Balanacan, sa Boac at sa Poras. Bago na rin ang bubong ng simbahan sa Balanancan, sa Buenavista at ang pinalaking simbahan sa Torrijos. Tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon ang pagpapaganda ng napakalaking simbahan sa Gasan. Ngayong 2011, kapansin-pansin ang pinalaking simbahan sa Malabon, Sta. Cruz at ang kumbento sa Balimbing. Salamat sa sipat ng ating mga pari at sa tulong ng maraming mga tao na nagmamalasakit sa ating mga parokya.

Ikasampu, EIGHT HUNDREDTH ANNIVERSARY OF THE ORDER OF ST. CLARE. Ipinagdiriwang ng buong Simbahan simula pa noong nakaraang Linggo ng Palaspas ang ika-800 Taon ng pagpasok sa buhay relihiyosa ni Sta. Clara. Mapalad tayo dito sa Diyosesis ng Boac at may monasteryo tayo ni Sta. Clara sa Bantauyan, Boac. Sa presensiya at pananalangin araw-gabi ng mga mongha sa ating diyosesis ay napakarami nating biyayang natatanggap mula sa Diyos at sa tulong ni San Francisco ng Assisi at Sta. Clara. Para lalong makilala ng ating mga mananampalataya sa mga parokya si Sta. Clara at makapanalangin sila sa Diyos sa tulong niya ay ginawa natin ang pagdalaw ng imahen ni Sta. Clara ng Assisi sa mga parokya at sa ating Diocesan Shrine. Nakakatuwa ang naging pagtanggap ng mga tao sa kanya. Sana ay sa pagdalaw ng relikya ni Sta. Clara sa ating diyosesis sa darating ng 2012 ay lalo pang maging mainit ang ating pagtanggap sa kanya at nang sa gayon ay magkamit tayo ng biyaya ng Hubileyo o Jubilee Grace lalo na ang indulhensiya plenarya.

Sa sampung mga biyayang ito lalo ko pong pinasasalamatan ang Diyos sa Kanyang kabutihan at pagmamahal sa akin at sa ating diyosesis.

Pagpalain nawa tayo ng Diyos!