Magturo ng katesismo sa ating mga paaralan

Sa paglabas ng isyung ito ng PULSO ay marahil pabalik na po ako sa ating diyosesis mula sa pilgrimage at congress na dinaluhan ko sa Roma. Isang malaking biyaya po para sa akin na inyong Obispo ang makasama sa isang banal na paglalakbay ngayong 25th Jubilee Year ko ng aking pagkapari. Napakalaking biyaya para sa akin at sa buong diyosesis na mapuntahan ko ngayong 2011 ang mga banal na lugar sa Israel kung saan ang ating Panginoon ay ipinanganak, nangaral, nagpakasakit at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Sa ganitong karanasan lalong naging malalim ang aking pagtatalaga ng sarili sa buhay paglilingkod sa Diyos at sa sambayanan na ipinagkatiwala Niya sa akin.

Sa pagpunta ko sa Holy Land at sa Roma ay ipinagdasal ko kayong lahat na matanggap ninyo mula sa Diyos ang marami pang biyaya para sa inyong kabanalan at iba pang pangangailangan. Kasama ko kayo sa aking mga intensiyon sa misa araw-araw.

Dumalo rin po ako sa International Congress on the Pastoral Ministry for Vocations sa Roma bilang Chairman ng Episcopal Commission on Vocations ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP). Isang malaking responsibilidad po ang pangasiwaan ko ang paghuhubog at ang pagpapatupad ng programa sa pagpapalaganap ng bokasyon sa Pilipinas. Ang atas na gawaing ito ay aking patuloy na nagagampanan sa tulong ng inyong mga panalangin. Natutuwa ako na ang ating diyosesis ay pinagmumulan ng maraming bokasyon sa pagpapari at pagmamadre. Sana nga ay patuloy pang maging bukas ang mga magulang sa pagbibigay ng kanilang anak sa Diyos sa buhay paglilingkod sa banal na bokasyon.

Sa huli ay nananawagan po ako sa mga layko na may kakayahang magturo ng katesismo sa ating mga paaralan. Ito ay isang napakabanal na gawain at pagtugon sa paanyaya ng Diyos. Sa ginanap na Diocesan Catechetical Day noong Oktubre 8, 2011, iniwan ko ang isang hamon sa lahat ng pari, mga madre at layko na mag-“recruit” pa ng maraming katekista na magtuturo sa mga kabataan ng pananampalataya at aral Katoliko ng ating Simbahan. Hinihingi po sa Dekreto bilang 100 ng Unang Sinodo ng ating diyosesis na “ipagpatuloy at palakasin ang programang katesismo sa mga pampublikong paaralan.” Pangunahing tungkulin ko po bilang Obispo ng ating diyosesis na siguraduhin na natuturuan ng katesismo ang lahat ng mga mag-aaral at mga kabataan sa ating mga paaralan. Harinawa ay matugunan po ninyo itong aking panawagan.