Pasko: Pagbabago

Nalalapit na naman ang pagdiriwang ng Pasko. Kabi-kabila na naman ang mga dekorasyon. Yong iba, Setyembre pa lamang o Oktubre may dekorasyong pampasko na pero pagdating ng undas dekorasyong pang halloween naman. At pagkatapos ng undas ibabalik ang dekorasyong pampasko. Marami na namang Christmas lights sa paligid. At ang liwanag ng mga magagarang ilaw na ito ay nagpaparamdam sa atin na malapit na nga ang Pasko. Mapapanood at maririnig naman natin sa telebisyon ang mga patalastas na may himig pamasko. Nandiyan din yong mga nagsasagawa ng countdown. Binibilang ang mga natitirang araw bago sumapit ang araw ng Pasko. Ibig lamang sabihin nito ay nasasabik tayo sa pagdating ng kapaskuhan.

Sa ibang tao, maririnig natin ang mga salitang ganito: “Pasko na naman, pero parang ganun pa din!”……”Pasko na naman, wala pa ring biyenan!”…..”Pasko na naman, wala pa ring pag-asenso sa buhay!”……”Pasko na naman pero wala pa ring kaginhawahan sa buhay!” at marami pang iba na maririnig tayo mula sa ibang tao. Ang mga ito ay mga pansariling kagustuhan. Gusto nating mga tao ay magkaroon ng pagbabago sa buhay tuwing sasapit ang Pasko. Lumabas naman tayo ngayon sa ating sarili. Tingnan natin ang mas malawak na lipunan, ang ating sambayanan. Malamang masasabi din natin ang ganito: “Pasko na naman, wala pa ring pagbabago sa lipunan!”……”Pasko na naman, pero parang wala pa ring pagbabago sa sambayanan!” Sabi ng iba, may mga pagbabago nang nagaganap pero bakit marami pa rin ang naghihirap? Bakit marami pa rin ang namamalimos? Bakit marami pa rin ang nagugutom? Bakit marami pa rin ang napapabayaan sa ating lipunan? Bakit marami pa rin ang walang trabaho at walang tirahan? Nasaan ang pagbabago? Nasaan ang sinasabing pag-unlad?

Sinasabi sa isang awiting pampasko ang ganito: “Pasko ay ang pagbabago, buhay ng tao”. Totoo, ito ang mensahe ng Pasko: ANG PAGBABAGO. Sa pagsapit ng Pasko, makita sana sa buhay natin ang pagbabago. Kung nais nating magkaroon ng pagbabago sa mas malawak na lipunan, magsimula sana ito sa ating sarili. Ang isang malaking adhikain ay nagsisimula sa isang munting pangarap. Ang pagbabago sa ating lipunan ay magsisimula sa pagbabago ng ating mga puso at kalooban. Ang ating mga tahanan ay nagbabagong anyo tuwing sasapit ang kapaskuhan o bago pa man ito sumapit dahil sa mga dekorasyong pampasko. Mula sa isang tahanan, nagbabago din ang ating paligid, nagbabago ang mukha ng sambayanan dahil sa dami ng dekorasyong pampasko. Sa pagpasok ng panahon ng adbiyento bilang paghahanda sa pagdiriwang ng Pasko, magkaroon din nawa ng pagbabago sa puso at kalooban upang magbago din ang mukha ng ating lipunan. Kung paanong nagbabagong anyo ang ating mga tahanan sa tuwing sasapit ang Pasko, magbagong anyo din sana ang ating puso at kalooban!