Pandiyosesis na Araw ng Katekesis, ipinagdiwang

“Kabilang  ang  mga  Katekista  sa  Pinaka-matapat  na  mga  Lingkod ng  Panginoon  at  ng  Simbahang  Katolika  sa  Pilipinas.” (PCP II #647)

Pandiyosesis na Araw ng Katekesis, ipinagdiwang at tampok ang temang 20th Year of the CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH: Celebration, Commitment & Challenge. Ang pagtitipon ay ginanap sa Parokya ng St. Ignatius of Loyola, Torrijos, Marinduque noong October 8, 2011 araw ng Sabado. Ito ay dinaluhan ng 672 mga Katekista mula sa 14 na parokya ng buong diyosesis. May 14 din na batang nag-aaral sa elementarya mula sa kani-kanilang parokya ang lumahok sa paligsahan ng Katesismo o Cate-quiz. Nagkaroon din ng pamamahagi ng Katibayan ng Pagkilala o Certificate of Appreciation sa ilang natatanging Katekista na naglingkod ng mahabang panahon na sina Ms. Rosalina Rivadeniera, Ms. Enriqueta Mayores, Ms. Adelaida Linayao, Ms. Amelia Peralta at Ms. Florencia Selda. Ilang Kaparian din ang dumalo sa pangunguna ni Rdo. Padre Eulogio “Jojie” L. Mangui, DFC Director. Sentro sa gawain ang pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya sa pangunguna ng Lubhang Kgg. Reynaldo G. Evangelista, D.D. Obispo ng Boac. Sa kanyang Homiliya, ipinaliwanag at binigyan diin ang kasaysayan ng “Katesismo ng Simbahang Katolika na siyang sentrong-paksa ng pagdiriwang. Sa huli, iniwan niya ang tatlong (3) napapanahong hamon:

  • Karagdagang bilang ng mga Katekista para maturuan ang mga National High School;
  • Sa 2012 ay magkakaroon ng Bisita-Pastoral, kung kaya dapat ihanda ang mga Kukumpilan mula First Year hanggang Fourth Year High School Students; at
  • Pangkalahatang Pagpapakumpisal at Komunyon para sa mga Grade-IV hanggang Grade-VI pupils ng lahat ng (pribado o pampublikong) paaralan.

Kaugnay pa rin ng sama-samang pagdiriwang, isang makahulugang panayam ang ibinahagi at testimonya ni Ms. Evelyn “Lenlen” Alinea, tagapagsalita mula sa Communication Foundation for Asia, Catechetical Research Center, Manila. Dito ay kanyang binigyang diin ang malalim na pagtatalaga ng sa sarili sa misyon at katekesis.