$10,000 tinanggap ng HIPS

Sta. Cruz, Marinduque – Nabiyayaan ng tulong-pinansyal ang Holy Infant Parochial School (HIPS) matapos maaprubahan ang isang project proposal na ipinasa ni Reb. P. Jovin Grimaldo, direktor ng paaralan sa Stena Group at Cebron Shipping Company LLC sa pamamagitan ng Philippine Transmarine Carriers Inc. sa lungsod ng Makati.

Tinanggap niya noong Marso 28, 2011 mula kay Mahesh Garimella, Direktor at General Manager ng Northern Marine Management India Pvt Ltd. ang sampung libong dolyar ($10,000.00) na may kabuuang Php 432,400.00. Ang pondong ipinagkaloob ng mga nasabing kompanya ay ilalaan sa pagpapatuloy ng ipinatatayong dalawang palapag ng HIPS sa tabi ng simbahan ng parokya ng Banal na Krus.